Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16177,Halcewicz-Pleskaczewski-Zdzislaw.html
2021-03-07, 09:54

Halcewicz-Pleskaczewski Zdzisław

Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski, ur. 30 IX 1922 w Wilnie, zm. 3 IX 1993 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektryczny (1962).

1941 – VII 1944 po ukończeniu Liceum Matematyczno-Fizycznego kierownik komórki legalizacyjnej AK w Wilnie; we IX 1945 zatrzymany przez NKWD, wywieziony w głąb ZSRR, 1945-1950 elektromonter w samochodowym zakładzie remontowym w Republice Komi, 1951-1956 elektryk, brygadzista w kopalni złota w Magadanie na Kołymie. W VI 1956 powrót do Polski. W 1956 pracownik Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych w Gdańsku, XII 1956 – 1962 asystent techniczny w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Gdańsku; 1962-1981 starszy projektant w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 (od 1971 Centrum Techniki Okrętowej) w Gdańsku, VIII 1978 – VII 1980 pracował na kontrakcie w Algierii.

W VIII 1980 współorganizator strajku w CTO, członek KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, następnie członek KZ, przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej i Płac przy KZ.

14-19 XII 1981 współorganizator (m.in. wraz z Andrzejem Ostrowskim i Leszkiem Koniecznym) strajku w CTO, członek KS, odpowiedzialny za zapewnienie wyżywienia. Od 31 XII 1981 na emeryturze. 11 II 1982 aresztowany w związku z organizowaniem strajku w CTO, osadzony w AŚ w Gdańsku, zwolniony 16 III 1982 po umorzeniu śledztwa. III 1982 – 1988 współorganizator druku i kolportażu, wraz z innymi członkami KZ CTO, podziemnego pisma „Nasz Czas”; uczestnik grupy współpracującej z RKK „S” Gdańsk (kontakt z Bogdanem Borusewiczem), m.in. przy druku regionalnego pisma „Solidarność”, wykonywaniu sprzętu do sitodruku, kolców do przebijania opon pojazdów milicyjnych w planowanych manifestacjach oraz przy emisji Radia „S” Gdańsk.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony