Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16181,Halas-Jan.html
2023-09-30, 09:20

Hałas Jan

Jan Hałas, ur. 24 X 1950 w Karsznicach. Ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy.

1964-1975 pracownik PKP Karsznice, 1975-1978 Rafinerii Nafty Gdańsk, 1978-1988 Portu Gdańskiego.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Porcie Gdańskim; od IX 1980 w „S”; członek KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskego.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim, następnie do 1988 członek TKZ; współorganizator statutowej działalności „S” (wypłacanie zasiłków okolicznościowych, wydawanie legitymacji związkowych), bazy dla ukrywających się działaczy (m.in. Bogdana Lisa, Bogdana Borusewicza, Aleksandra Halla, Leszka Świtka), pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, organizator druku, drukarz i kolporter podziemnych pism „Portowiec” oraz „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego” (zwane „z lwami”). 5 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony na początku XII 1982. W 1984 eksmitowany ze służbowego mieszkania. Do 1990 drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych Pielgrzymek Ludzi Pracy do Częstochowy. W III 1988 zwolniony z pracy (z powodu ujawnienia się 1 X 1987 jako przedstawiciel jawnie działającej KZ „S” Portu), w VIII 1988 przywrócony wyrokiem Sądu Pracy. W VIII 1988 współorganizator strajku w Porcie Gdańskim, ponownie zatrudniony w Porcie Gdańskim (Morski Port Handlowy Rejon Port Północny, 1993-2000 Port Północny Sp. z o.o.), współorganizator MKO, od I 1989 członek TZR, przewodniczący KZ Portu Północnego, następnie KZ Portu Gdańskiego.

1989-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk i KZD, członek Krajowej Sekcji Portów Morskich i Sekretariatu Transportowców. 1990-1992 wiceprzewodniczący ZR, 1992-1993 przewodniczący ZR, 1992-1993 wiceprzewodniczący KK i członek Prezydium. W 1991 pełnomocnik okręgowej listy wyborczej „S” Regionu Gdańsk. 2000-2003 członek Zarządu w Morskim Porcie Gdańsk SA, dyr. ds. administracyjnych ZMPG, 2003-2005 kierownik Wydz. Przeładunku Węgla w Porcie Północnym Sp. z o.o. W 1991 uczestnik konwoju humanitarnego do Wilna, w 1993 do Sarajewa, w IV 1991 podczas pobytu w Mińsku z misją ZR organizowania przyjazdu dzieci z Czarnobyla do Polski po 2 dniach wydalony z ZSRS. 1998-2001 w RS AWS. Od 2002 członek Zarządu Pomorskiego Instytutu Demokratycznego, od 2003 współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Godność i Praca. Od 2006 na emeryturze, IX 2006 – III 2009 ponownie zatrudniony w ZMPG na stanowisku dyr. ds. administracyjnych i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

2 IX 1982 – 21 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach OZ/SOR krypt. Cienie.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony