Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hamadyk Józef

Józef Hamadyk, ur. 14 III 1949 w Jordankach k. Malborka, zm. 22 IX 2016 w Gdańsku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Elblągu (1966) oraz Technikum Budowlane dla Pracujących w Gdańsku (1980, bez matury).

1966-1968 zatrudniony w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1968-1971 w Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Gdańsku, 1971-1984 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZNTK, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. W-01, członek KZ, 1980-1981 członek Sekcji Krajowej „S” ZNTK w Polsce.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 9 XII 1982. W 1982 współorganizator (we współpracy m.in. z Tadeuszem Szczudłowskim, Bolesławem Hutyrą, Zygmuntem Kędzierskim, Eugeniuszem Myczką i Andrzejem Szczyplińskim) Obywatelskiego Ruchu Opieki nad represjonowanymi i ich rodzinami, 1983-1988 działacz Tajnego Komitetu Koordynacyjnego Kolejarzy „S” Obszaru Północnego, uczestnik akcji pomocy dla internowanych i ich rodzin (we współpracy m.in. z Zbigniewem Iwaniukiem, Jerzym Heftem, Janiną Krajewską i Zbigniewem Kończewskim), współpracownik podziemnych wydawnictw, kolporter m.in. pisma „Lokomotywa”, ulotek, odezw, komunikatów. Od 1984 uczestnik Ogólnopolskich Pielgrzymek Kolejarzy na Jasną Górę. W 1984 zwolniony na własną prośbę z ZNTK, 1984-1990 zatrudniony w Spółdzielni Rolniczej w Pomlewie k. Przywidza. 1988-1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w ZNTK.

1990-1999 współwłaściciel Sp. z o.o. Rombex, od 1999 własna działalność gospodarcza. 1998-2002 członek Rady Osiedla Nowy Port w Gdańsku. 2000-2001 w RS AWS.

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2001), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach KE, zdjęto z ewidencji 9 X 1984

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry