Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16187,Handzlik-Stanislaw.html
2023-10-04, 01:50

Handzlik Stanisław

Stanisław Handzlik, ur. 21 I 1943 w Marcyporębie. Ukończył LO dla Pracujących w Krakowie (1963).

1960-1966 operator sprzętu ciężkiego w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Nowa Huta, 1966-1991 technolog walcownik na Wydz. Walcownia Zgniatacz w Hucie im. Lenina (od 1990 Huta im. Tadeusza Sendzimira).

Od IX 1980 w „S”; do III 1981 przewodniczący Komitetu Robotniczego, następnie KZ na Wydz. WZ; od 17 III 1981 wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników „S” HiL, odpowiedzialny za informację i kulturę; przedstawiciel HiL w Sieci. W 1981 współredaktor (z Janem Ciesielskim, Marianem Mirowskim, Czesławem Szewczukiem, Jerzym Piekarskim, Maciejem Obarą) niezależnego pisma KRH „Biuletyn Informacyjny Hutników” (od VIII 1981 jako „Obserwator Robotniczy Komisji Robotniczej Hutników BIH”), także audycji „S” w radiowęźle Kombinatu (m.in. lektor); od 5 III 1981 współzałożyciel, działacz KOWzP; 22 XI sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

W nocy 12/13 XII 1981 współorganizator strajku w HiL; 13-16 XII wiceprzewodniczący RKS „S” Regionu Małopolska; po pacyfikacji strajku w ukryciu; współorganizator struktur podziemnych „S”; od I 1982 wiceprzewodniczący RKW Małopolska; koordynator prac wydawniczych i kolporter (we współpracy z J. Ciesielskim, Janem Paculą, Jackiem Marchewczykiem) podziemnych pism RKW oraz współorganizator emisji audycji Radia „S” Małopolska. 24 VI 1982 aresztowany, 3 VIII skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Krakowie, Wrocławiu i Strzelinie, zwolniony 7 VIII 1984 (wyrok skrócono na mocy amnestii z 1983); następnie zwolniony z pracy z zakazem ponownego zatrudnienia (sankcję tę zniesiono w V 1989). Od 3 XI 1984 w Małopolskim Komitecie Walki o Praworządność powołanym z inicjatywy RKS; 7 XI 1984 współzałożyciel, następnie działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 3 V 1985 aresztowany, skazany na 3 mies. aresztu za udział w manifestacjach 1 i 3 V; 4 X 1985 ponownie aresztowany za działalność antywyborczą (w związku z wyborami do Sejmu PRL), zwolniony w XI 1985. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, stosowano groźby wobec rodziny, nakłaniano do opuszczenia kraju. Od 23 X 1986 członek jawnej KRH (z-ca M. Gila), w kontakcie z działającą na terenie HiL Tajną Komisją Robotniczą Hutników. 21 I 1987 – 1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska. 26 IV – 5 V 1988 uczestnik strajku w HiL, członek KS, po pacyfikacji wzywał do kontynuacji protestu w formie strajku absencyjnego. W V 1988 współorganizator Komitetu Organizacyjnego „S” w HiL (do zakończenia obrad Okrągłego Stołu).

W IV 1989 wybrany do KRH, z jej upoważnienia współorganizator (z T. Piotrowskim) Biura Krajowej Sekcji Hutnictwa „S” z siedzibą w HiL. W 1989 w Krakowskim KO „S”; współtwórca Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej. W 1990 delegat na II WZD Regionu Małopolska i II KZD. V-X 1990 redaktor nacz. „Głosu Nowej Huty”. 1990-2003 pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, od 2003 na emeryturze. 1990-1997 w UD, następnie UW: członek Rady Krajowej. 1990-2006 radny Miasta Krakowa z list: w 1990 Krakowskiego KO „S”, w 1994 Komitetu Wyborczego Twoje Miasto, w 1998 AWS (SKL), w 2002 PO; 1994-2002 przewodniczący Rady Miasta, 2002-2006 przewodniczący Komisji Kultury. 1991-1993 poseł RP z listy UD, rzecznik dyscyplinarny klubu parlamentarnego UD. Od 1997 w SKL, członek Rady Krajowej; obecnie w PO, członek Rady Powiatowej i Wojewódzkiej. 2006-2010 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy PO, wiceprzewodniczący Komisji Kultury, członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Od VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO W Krakowie w ramach SOR krypt. Kęsy, od 18 XII 1980 w ramach KE/SOR krypt. Walcownik, następnie SOR krypt. Świeca (Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Krakowie); od 13 XI 1984 przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Komisja; 15 I 1985 – 19 XII 1987 jako figurant SOR krypt. Fantasta prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Krakowie; 4 XII 1985 – 12 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Rudy; 29 IV 1988 – 12 XII 1988 przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS/SOR krypt. Strajk.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony