Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hann Wojciech

Wojciech Hann, ur. 18 XI 1964 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Fizyki Teoretycznej (1987).

1979-1981 w sekcji młodzieżowej KIK we Wrocławiu; w kontakcie z Uczniowskim Komitetem Odnowy Społecznej.

Po 13 XII 1981 z grupą kolegów z XIV LO uczestnik akcji samokształceniowej, pomocy dla ukrywających się, akcji ulotkowych, kolporter podziemnych wydawnictw; 1983-1985 w składzie II redakcji pisma NZS UWr „CDN” (z Jakubem Pigoniem, Waldemarem Czechowskim, późn. Krzysztofem Mieszkowskim); 1984-1985 współzałożyciel i redaktor (z J. Pigoniem i W. Czechowskim) podziemnej Oficyny Wydawniczej Constans; 1985-1986 członek redakcji (z Januszem Laską, Adamem Lipińskim, Ryszardem Wawryniewiczem) podziemnego kwartalnika politycznego „Konkret”. 1984-1986 z ramienia Samorządu Studenckiego członek Rady Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UWr, po 1986 współorganizator tzw. Dwunastki (nieformalnego samorządu studenckiego na UWr); od 1983 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów we Wrocławiu; 1985-1986 wiceprezes KIK. Od 1984 w polsko-niemieckim niezależnym stowarzyszeniu pomocy stypendialnej dla polskich studentów w Niemczech (GFPS). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1987-1989 stypendysta GFPS, Institut für Theoretische Physik, Universität Karlsruhe (RFN). 4 VI 1989 niezależny obserwator z ramienia „S” wyborów do Sejmu w Ambasadzie PRL w Kolonii. 1989-1994 doktorant IFT UWr (studia doktoranckie przerwane). 1994-1996 konsultant w firmie Ernst & Young. 1996-1998 stypendysta Ron Brown Fellowship (stypendium przyznawane przez Fundację Fulbrighta) w USA, studia MBA w William E. Simon Graduate School of Business Administration na University of Rochester w Nowym Jorku. 1998-2003 senior associate, wicedyr. CA IB Financial Advisers, Warszawa, 2004-2007 dyr., co-head zespołu Energii i Zasobów CA IB Financial Advisers, Wiedeń (później Unicredit CA IB Markets & Investment Banking), zarządzał licznymi transakcjami fuzji i przejęć w sektorze energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, Austrii i Niemczech, od 2008 partner, szef zespołu Energii i Zasobów Deloitte Advisory w Warszawie.

 

Bożena Szaynok

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry