Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hariasz Krzysztof

Krzysztof Hariasz, ur. 18 I 1955 w Kolbuszowej k. Rzeszowa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (1979).

1975-1982 aktor Teatru Provisorium. 1980-1981 kierownik programowy w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel struktur związkowych na UMCS; doradca Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS UMCS; autor w „Biuletynie Informacyjnym «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” i „Biuletynie NZS UMCS”. XI/XII 1981 rzecznik prasowy okupacyjnego strajku solidarnościowego NZS UMCS ze studentami radomskiej WSI, redaktor biuletynu strajkowego „N”.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku studentów UMCS w Chatce Żaka i domu akademickim G; współorganizator akcji informacyjnej adresowanej do studentów (emisja komunikatów przez radio akademickie, druk i kolportaż ulotek). 15 XII 1981 – II 1982 redaktor i drukarz 10 nr. „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»” oraz 2 nr. „Biuletynu NZS UMCS” (z Arkadiuszem Kutkowskim, Józefem Emilem Wardą i Wiesławem Ruchlickim). 17 II 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ, od 19 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, 7 IV 1982 aresztowany, oskarżony „o sporządzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie po 13 XII 1981 pism i druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy”, 12 V 1982 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w trybie doraźnym na 1 rok i 3 mies. więzienia oraz obciążony kosztami postępowania, osadzony w ZK w Łęczycy i Hrubieszowie, 9 II 1983 warunkowo zwolniony.

Od VII 1983 na emigracji w USA. Publicysta w prasie emigracyjnej („Kontakt”, „Pogląd”, „Kultura”, „Nowy Dziennik”) i krajowej („Tygodnik Powszechny”, „Dialog”, „Na przykład”).

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry