Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Heinrich Adam Zygmunt

Adam Zygmunt Heinrich, ur. 2 V 1954 w Warszawie. Absolwent Policealnego Studium Meteorologii Fizykochemicznej w Warszawie (1976).

1978-1982 instruktor tenisa w Klubie Sportowym Mera. Od 1982 członek Klubu Alpejskiego.

13 XII 1981 – 1983 organizator kolportażu części publikacji Wydawnictwa CDN. 1982-1986 drukarz wydawnictwa CDN, 1982-1983 organizator zaplecza do druku, składacz (drukował we własnym mieszkaniu), 1983-1985 organizator lokali na drukarnię. 1982-1989 pracownik PTTK Oddział Śródmieście w Warszawie. 23 XII 1983 – 23 V 1984 aresztowany, przetrzymywany w Areszcie Tymczasowym SUSW, następnie w AŚ przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, zwolniony dzięki poręczeniu z miejsca pracy, w VIII 1984 objęty amnestią.

1990-1991 dyr. ds. marketingu w Ken Sp. z o.o., 1991-1997 doradca inwestycyjny w holenderskiej spółce Larive Sp. z o.o., 1997-1999 w Cornelia Managment Sp. z o.o., 1999-2000 w Cornelia Sp. z o.o., w 2000 prezes Alpex Karlino Sp. z o.o. Od 2004 właściciel szkoły tenisa MK Tenis Klub; od 2005 dyr. handlowy Sinco Sp. z o.o. 2004-2005 członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa.

Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry