Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hejcz Barbara

Barbara Hejcz, ur. 16 VIII 1956 w Gdańsku. 1978-1982 studentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka w 2001.

1975-1977 nauczycielka jęz. ang. w szkołach podstawowych w Gdańsku, 1977-1978 uczestniczka kursów dokształcających. 1978-1979 uczestniczka niezależnych obchodów rocznic Grudnia ’70. 1979-1980 współpracowniczka KSS KOR, SKS i WZZ Wybrzeża, m.in. udostępniała mieszkanie na spotkania, kolporterka niezależnych wydawnictw, organizatorka kół samokształceniowych.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, łączniczka między strajkującymi zakładami, kolporterka ulotek i pism strajkowych; we IX 1980 współorganizatorka Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich na UG (następnie NZS): członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi (uczestniczka wydawania pisma „Gołdapianka” oraz głodówki), zwolniona 29 IV 1982. IV-VIII 1982 w SKS NZS Trójmiasto, m.in. kolporterka podziemnych wydawnictw („Grypsu”, „Niezależnego Serwisu Informacyjnego”, „CDN. Niezależnego Pisma Wybrzeża”, książek, znaczków poczt podziemnych i in.), współpracowniczka Bogdana Borusewicza, uczestniczka pomocy rodzinom represjonowanych. 30 VIII 1982 aresztowana, osadzona w AŚ w Gdańsku, 20 IV 1983 zwolniona, śledztwo (Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni) umorzono. 1984-1985 wychowawczyni w internacie przy Pomaturalnym Studium Pielęgniarek w Gdańsku, 1985-1994 w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego Stoczni Gdańskiej im. Lenina (od 1990 Stoczni Gdańskiej SA). 1984-1985 działaczka Młodej Inteligencji Katolickiej; 1985-1987 kolporterka podziemnych wydawnictw (m.in. „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, „Rozwaga i Solidarność”); w połowie 1987 zatrzymana na 48 godz., rewizja w mieszkaniu, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę.

Od 1989 członek KZ „S” w ZSBO SG. 1996-1999 ekspedientka w sklepach jubilerskich w Gdańsku, od 2004 pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Filia nr 3 tamże.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

27 VIII 1982 – 11 V 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Latawiec; 7 IV 1986 – 29 I 1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

Krzysztof Filip, Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry