Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16213,Helka-Bogdan.html
18.05.2024, 15:16

Hełka Bogdan

Bogdan Hełka, ur. 11 I 1946 w Kępnie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1970).

1963-1964 nauczyciel w SP w Mroczeniu, 1970-1972 stażysta we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych, 1972-1973 pracownik Opolskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego, 1973-1974 Przedsiębiorstwa Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak w Opolu, 1974-1983 Biura Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego Oddział w Opolu. 1964-1970 w ZSP: przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Wydz. Mechanicznego PWr. W III 1968 uczestnik studenckiego strajku okupacyjnego na PWr.

Od X 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w BPPCiW Oddział w Opolu; w V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, IX/X 1981 delegat na I KZD.

I 1982 – VIII 1983 przewodniczący TKZ (współpraca m.in. z Krystyną Piróg), organizator sieci TKZ-ów w biurach projektów. W 1983 zwolnił się z pracy w związku z krzywdzącym przeszeregowaniem; 1983-1990 taksówkarz. Kolporter podziemnych wydawnictw (książek m.in. wydawnictw Puls, Przedświt, Kontakt, NOWa, Karta, pism: m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Sygnały Wojenne”, „Solidarność Walcząca”, ulotek), organizator transportu i dystrybucji materiałów poligraficznych (za pośrednictwem m.in. Witolda Brzezińskiego, Ireny Naumów, Antoniego Plamitzera, Krystiana Powolnego, ks. Zbigniewa Rapiora, ks. Alojzego Sitka); zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; współorganizator podziemnych wydarzeń kulturalnych (odczytów popularnonaukowych, występów aktorskich z udziałem Krzysztofa Kumora, Andrzeja Szczepkowskiego). Współpracował m.in. z Piotrem Jankowskim, Romanem Kirsteinem, Romanem Sękowskim, Ryszardem Siwackim, Franciszkiem Szelwickim, Tadeuszem Zaliszem, Danutą Zamojską-Gnieciak.

4 VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: członek komisji wyborczej. W XII 1990 współzałożyciel UD, uczestnik zjazdu założycielskiego, 1992-1993 przewodniczący Rady Regionalnej na Śląsk Opolski. 1990-1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Opolu, następnie pracownik opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: pełnomocnik wojewody, dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Społecznych, z-ca dyr., następnie p.o. dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Migracji, z-ca dyr. Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 1999-2006 wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu.

Odznaczony m.in. Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1993), Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

V 1985 – XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Taksówkarz.

Antoni Maziarz

Opcje strony