Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hempel Wojciech

Wojciech Hempel, ur. 17 II 1949 w Łodzi. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, Wydz. Tkaniny (1973).

1967–1968 w ZSP (wyrzucony za żarty – w czasie rajdu mło­dzieżowego – ośmieszające oficjalny kult Lenina), od 1973 w ZPAP.

1967–1979 organizator masowych studenckich rajdów turystycznych.

III 1968 uczestnik studenckich wieców i demonstracji w Łodzi. 1973–1981 pracował jako artysta-plastyk. 1974–1978 szef programu Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA w Łodzi. 1977–1981 współpracownik KSS KOR i NOW-ej, organizator przepisywania na maszynie do pisania „Komunikatu” KSS KOR, kolporter, drukarz, organizator szkoleń sitodruku w Łodzi; autor i wykonawca większości okładek i winiet broszur, książek i pism wydawanych przez środowisko KSS KOR w Łodzi, w 1979 autor i projektant Śpiewnika warchoła zredagowanego z kolegami z SZSP i wydanego przez wydawnictwo NOWa. 1979–1980 inicjator prze­rzutu bębnowych powielaczy białkowych od Piotra Jeglińskiego z Paryża do Łodzi, współorganizator akcji ulotkowej ujawniającej przypadki pobić ze skutkiem śmiertelnym w KD MO Łódź-Bałuty. IV 1980 współorganizator akcji ulotkowej przeprowadzonej w rocznicę zbrodni katyńskiej.

VIII 1980 kolporter ulotek informujących o strajkach, IX 1980 organizator sitodruku w MKZ Ziemi Łódzkiej, autor plakatów „S”, XI 1980 organizator wizualnej ulicznej akcji propagandowej podczas negocjacji Tymczasowej Komisji Włókniarzy „S” z delegacją rządową w Łodzi. 1980–1981 współorganizator kolportażu niezależnego pisma „Solidarność z Gdańskiem”, autor szaty graficznej do 3 ostatnich n-rów wydanych przed stanem wojennym. I – II 1981 podczas strajku studentów łódzkich uczelni współorganizator drukarni strajkowej, redaktor pisma „Strajk”. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosob­nie­nia w Łęczycy i Łowiczu, 6 VII 1982 zwolniony. 1983 autor instrukcji podziemnego sitodruku; przygotował zapasy materiałów poligraficznych dla grup i struktur podziemnych w Łodzi. 1983–1995 na emigracji w USA, 1983–1984 projektant w Dialog System Inc. w Nowym Jorku, 1984–1985 grafik w TOPPS Chewing Gum Inc. tamże, 1985–1987 grafik/art director assistant w Lancaster Colony Corp. tamże, 1987–1992 pracownik firm budowlano-remontowych tamże, 1993–1994 prace dorywcze jako grafik tamże, 1994–1995 art director w Media/Scan tamże. 1996–1997 art director w Eisner Strategic Communications w Warszawie, od 1997 kontunuuje pracę jako artysta-plastyk. Od 2001 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1979–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Plastyk.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry