Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hinz Mariusz

Mariusz Hinz, ur. 29 XI 1955 w Sopocie. Ukończył III LO w Gdańsku (tzw. Topolówka; 1974).

1976 – VI 1982 zatrudniony jako st. referent w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, 1979-1980 kolporter niezależnych wydawnictw związanych z KSS KOR, RMP i WZZ Wybrzeża, uczestnik spotkań samokształceniowych i obchodów rocznicowych 3 Maja, 11 Listopada oraz Grudnia ʼ70.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ PSM C. Hartwig, przewodniczący Komisji Branżowej „S” Przedsiębiorstw Spedycji Międzynarodowej, w 1981 uczestnik rozmów z komisją rządową i sygnatariusz porozumienia z min. handlu zagranicznego, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, 11-12 XII 1981 w obsłudze informacyjnej obrad KK „S” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

14-18 XII 1981 organizator strajku w PSM C. Hartwig, przewodniczący KS, 18 XII 1981 aresztowany, 27 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 7 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Koronowie, Barczewie, Potulicach i Braniewie, w III 1983 zwrócił się do Sądu o oddalenie wniosku załogi PSM C. Hartwig o akt łaski dla niego, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii; zwolniony z pracy. XII 1984 – 1986 starszy referent w Spółdzielni Inwalidów im. Obrońców Helu w Gdańsku. 1984-1988 współpracownik TKZ „S” Morskiego Portu Handlowego Gdańsk, kolporter pism podziemnych, 1985-1986 współpracownik RKK „S” Gdańsk (kontakt z Lechem Kaczyńskim, Krzysztofem Dowgiałłą i Witoldem Marczukiem), załatwiał lokale na potrzeby drukarni i redakcji pism związanych z RKK. 1984-1988 współpracownik Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy. W VIII 1988 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim. 1986-1991 dyr. w firmie ATA Morkowski.

1991-1996 prezes Zarządu i członek rad nadzorczych spółek związanych z Zarządem Portu Gdańsk SA, następnie własna działalność konsultingowa, 1995-1998 wiceprezes Zarządu Gdańskiej Izby Gospodarczej, 1997-1998 członek i prezes Zarządu Klubu Sportowego Lechia Gdańsk.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry