Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hinz Mariusz

Mariusz Hinz, ur. 29 XI 1955 w Sopocie. Ukończył III LO w Gdańsku (1974).

1976–1982 st. referent w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, 1979–1980 kolporter niezależnych wydawnictw związanych z KOR/KSS KOR, RMP i WZZ Wybrzeża, uczestnik spotkań samokształceniowych i obchodów rocznicowych 3 V, 11 XI oraz Grudnia 1970.

W VIII 1980 organizator strajku w zakładzie, przew. KS. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ, od 1981 Komisji Branżowej PSM; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, 11–12 XII 1981 w obsłudze informacyjnej obrad KK w Stoczni Gdańskiej.

14–18 XII 1981 organizator strajku w zakładzie, przew. KS. 18 XII 1981 zatrzymany, nast. 2o XII aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 27 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 7 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie, Barczewie, Potulicach i Braniewie. W III 1983 zwrócił się do sądu o oddalenie wniosku załogi PSM o akt łaski dla niego. 2 VIII 1983 SMW złagodził wyrok do 2,5 roku pozbawienia wolności, 21 XII 1983 udzielił przerwy w odbywaniu kary do 7 I 1984, 22 XII 1983 zwolniony. Od 8 I 1984 ponownie w ZK w Braniewie. W IV 1984 podczas trzydniowej przepustki wziął ślub w kościele św. Brygidy w Gdańsku, który stał się manifestacją solidarnościową z udziałem Lecha Wałęsy, mediów zagranicznych. 4 VII 1984 zwolniony. XII 1984 – 1986 st. referent w Spółdzielni Inwalidów im. Obrońców Helu w Gdańsku. 1984–1988 współpracownik TKZ Morskiego Portu Handlowego tamże; kolporter podziemnych pism, m.in. „Portowca”, „«Solidarności». Pisma Regionu Gdańskiego”. 1985–1986 współpracownik RKK (kontakt z Lechem Kaczyńskim, Krzysztofem Dowgiałłą i Witoldem Marczukiem), zajmował się organizowaniem lokali na potrzeby drukarni i redakcji pism. 1984–1988 współpracownik Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy, organizator „Dni więźnia politycznego”, pomagał w uzyskaniu pracy przez osoby represjonowane. W VIII 1988 uczestnik strajku w Porcie Gdańskim. 1986–1991 dyr. w firmie ATA Morkowski.

1991–1996 prezes zarządu i członek rad nadzorczych spółek zw. z Zarządem Portu Gdańsk SA, od 1996 własna działalność konsultingowa, 1995–1998 wiceprezes zarządu Gdańskiej Izby Gospodarczej, 1997–1998 członek i prezes zarządu Klubu Sportowego Lechia Gdańsk. W 1994 współzałożyciel, członek zarządu Stowarzyszenia Godność w Gdańsku.

11 IX 1979 – 17 XII 1981 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku jako TW ps. Marek. Materiały nie zachowały się. Wg relacji Mariusza Hinza do współpracy nie doszło.

13 I 1981 – 20 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Katon.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry