Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16247,Hryniewicz-Jan.html
2023-06-02, 17:00

Hryniewicz Jan

Jan Hryniewicz, ks., ur. 16 VII 1917 w rodzinnym majątku ziemskim Malinowszczyzna k. Głębokiego na Wileńszczyźnie, zm. 29 X 1999 w Świdniku. Ukończył Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Głębokiem, następnie kurs Szkoły Podchorążych przy 77 pułku piechoty w Lidzie; 1938-1939 student Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, w 1950 święcenia kapłańskie.

W czasie wojny 1920 rodzina Hryniewiczów schroniła się w Wielkopolsce; w czasie II wojny światowej uniknął wywózki na Syberię, gdzie trafili jego matka i rodzeństwo; wiosną 1940 związany przez kilka miesięcy z konspiracją ZWZ; pracował jako nauczyciel, następnie jako robotnik rolny; w 1944 kolejarz na stacji Głębokie (dla uniknięcia powołania do armii sowieckiej); w I 1945 przedostał się do Polski z transportem repatriantów. 1950-1951 wikariusz w parafii w Janowie Lubelskim, 1951-1955 w parafii Św. Trójcy w Zaklikowie, 1955-1957 w parafii w Kazimierzu Dolnym, 1957-1958 w parafii w Chełmie, 1958-1964 proboszcz parafii św. Anny w Branwi, 1964-1970 parafii w Piotrawinie, w 1970 administrator parafii w Kazimierzówce z zadaniem zbudowania kościoła w Świdniku. W 1971 inicjator akcji zbierania podpisów na rzecz budowy kościoła (zebrano podpisy 4,6 tys. rodzin); od 1975, po uzyskaniu zgody władz, budowniczy kościoła.

Od jesieni 1980 duszpasterz „S” w Świdniku. W VII 1981 zaangażowany w przygotowanie pierwszej mszy św. na terenie WSK PZL Świdnik (w rocznicę strajku w VII 1980).

14 XII 1981 odprawił mszę św. dla strajkujących w WSK PZL. 17 XII 1981, po pacyfikacji zakładu, odprawił mszę św. dla uczestników strajku, którzy przeszli z WSK PZL na teren kościoła; w pierwszych miesiącach stanu wojennego na jego polecenie sporządzano w kościele aktualizowane listy rodzin potrzebujących wsparcia materialnego. Od II 1982 proboszcz zbudowanej przez siebie parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku; od XI 1982 dziekan utworzonego w Świdniku dekanatu. 1981-1983 organizator przy parafii akcji pomocy charytatywnej w oparciu o środki kościelne (1 mln zł przekazał na pomoc pozbawionym pracy lub uwięzionym mieszkańcom Świdnika prymas Józef Glemp) oraz dary z Zachodu.

Od 1992 kanonik honorowy Kapituły Archikatedry Lubelskiej. W 1996 na emeryturze (rezydent w parafii).

Wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Świdnika (1994), tytułem Honorowego Członka „S” (1995).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony