Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16267,Ilkiewicz-Wincenty.html
20.04.2024, 03:07

Ilkiewicz Wincenty

Wincenty Ilkiewicz, ur. 19 VII 1946 w Poznaniu. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu (1984).

1962–1982 elektryk, kontroler jakości w PFW Pafawag tamże.

26 VIII–1 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie. Od IX 1980 w „S”.

14–15 XII 1982 uczestnik strajku okupacyjnego w Pafawagu. XII 1981–IV 1982 członek TKZ, odpowiedzialny za zbieranie składek, inicjator, współorganizator (z Teofilem Panolem, Ryszardem Stachurskim, Janem Kamińskim i Kazimierzem Koniuchem) podziemnego pisma „Jutrzenka”, pomysłodawca nazwy, autor tekstów. 15 IV 1982 w czasie kontroli drogowej w jego aucie znaleziono ryzę papieru, matrycę nr 5/82 „Jutrzenki”, po rewizji mieszkania zatrzymany, 16 IV 1982 zwolniony z pracy, 17–22 IV 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie. 22 IV–26 V 1982 aresztowany, osadzony w AŚ przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu, 27–29 V 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 29 V 1982 ponownie aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 31 V 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na 2 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ, nast. w ZK we Wrocławiu. 22 IX 1982 decyzją SN zamiana kary na 4 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 22 IX 1982 zwolniony. Przywrócony do pracy, 1982–1989 kontroler jakości w stacji prób w Pafawagu.

1989–1991 prace dorywcze w Walling (stan New Jersey, USA), 1991–2003 szef stolarni w firmie Integer SA w Długołęce, 2003–2013 konserwator w Hotelu Tumskim we Wrocławiu. Od 2006 na emeryturze.

6 III 1982–16 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Mateusz Sokulski

Opcje strony