Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16270,Ingersleben-Irena.html
2021-03-02, 03:01

Ingersleben Irena

Irena Ingersleben (z d. Kowal), ur. 13 III 1940 w Nisku. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej (1962).

1950-1953 w harcerstwie, 1953-1956 w ZMP, 1957-1962 w ZSP, 1968-1973 w SD. 1962-1973 nauczycielka jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych HSW, 1973-2001 w Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w ZSE, następnie Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty w Nisku, Sekcji Oświaty „S” Regionu Ziemia Sandomierska.

1982-1983 zaangażowana w pomoc represjonowanym (przy parafii św. Józefa w Nisku), w 1983 organizatorka TKZ w ZSE (we współpracy z Wiesławem Brodowskim, Salomeą Bednarek); 1982-1988 szykanowana w pracy, m.in przeniesiona z Technikum do ZSZ; od 1984 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „SMiS”, „Tu i Teraz”, „KOS”, książek NOWej, Przedświtu, Mostu, Spotkań, CDN, prowadząca w swoim mieszkaniu skrzynkę kolportażową. 1984-1988 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli.

W 1989 organizatorka spotkań przedwyborczych z kandydatami KO „S” w Nisku. 1989-1991 przewodnicząca KZ w ZSE. w 1991 członek Koła PC w Stalowej Woli. W 1989 założycielka Duszpasterstwa Nauczycieli. 1989-1992 przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Orląt Lwowskich w Nisku. 1991-2001 wicedyr. ds. wychowawczych w ZSE, organizatorka akademii patriotycznych, spotkań młodzieży z b. działaczami opozycji. Od 1992 wydawca parafialnego miesięcznika „Dokąd idziesz?” parafii św. Józefa w Nisku; od 2001 na emeryturze.

Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999).

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Nisko

Opcje strony