Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Izdebski Andrzej

Andrzej Izdebski, ur. 4 XI 1925 w Warszawie, zm. 29 VII 2008 w Krakowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Inżynierii (1950).

VIII 1944 – I 1945 żołnierz AK, służbę zakończył w stopniu st. strzelca.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Towarzystwa Miłośników Krakowa.

1950–1978 projektant w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego w Krakowie Nowej Hucie. 1978–1984 projektant w Spółdzielni Gromada w Krakowie.

1976–1981 współpracownik KOR/KSS KOR. Od 1979 drukarz, kolporter, redaktor i wydawca niezależnego pisma małopolskiej KPN „Opinia Krakowska”.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego w zakładzie, członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego; od VIII 1981 uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Od 1981 w KPN; członek władz lokalnych i centralnych: w 1982 CKAB, VI 1984 – 1989 KAB II Obszaru, II 1988 – III 1989 jego szef, od 1989 w Radzie Politycznej. Autor w podziemnych pismach m.in. w „Zomorządności”. 1984–1987 specjalista ds. inwestycji w Zakładach Rolno-Przemysłowych Igloopool w Krakowie. W V 1986 aresztowany za próbę zorganizowania w Krakowie-Nowej Hucie manifestacji, 1 VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii. VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. 1987–1989 projektant w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie. 1989 członek KO tamże.

Od 1990 na emeryturze.

Autor opracowań historycznych, gł. z dziejów Międzymorza i stosunków polsko-ukraińskich.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

15 I 1985 – 21 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Fantasta; IX 1986 – 24 V 1990 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; I 1988 – XII 1989 w ramach SOR krypt. Pacyfiści.

Ewa Zając, Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry