Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jabłoński Marian

Marian Jabłoński, ur. 15 V 1957 we Wrocławiu. Ukończył Wieczorowe Technikum Górnictwa Rud w Lubinie (1983), elektryk.

1972-1977 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych Elektromontaż we Wrocławiu (do 1975 jako uczeń ZSZ we Wrocławiu), VIII 1977 – 1987 w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM w Lubinie (X 1977 – X 1979 zasadnicza służba wojskowa).

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZG Polkowice. Od XI 1981 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w ZG Polkowice. 1982-1988 działacz podziemia (we współpracy z Janem Madejem od początku 1982 i Stanisławem Wawrzyńcem Sakwą od końca 1982): kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, in. wydawnictw i druków), organizator sieci kolportażu w ZG, Lubinie i Polkowicach, także punktów kolportażowych w obu miastach; w 1982 drukarz „Żądła Robola” i „Zagłębia Miedziowego”. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie, 9 IX 1982 zatrzymany, 11 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 25 XI 1982. 1982-1988 współpracownik Solidarności Walczącej (w kontakcie ze Zbigniewem Oziewiczem). 1985-1987 drukarz „Zagłębia Miedziowego”, „Biuletynu Informacyjnego” Tymczasowej Podziemnej KZ „S” ZG Polkowice, „Solidarności Walczącej” (z przywożonych z Wrocławia matryc). Po aresztowaniu w XII 1984 S.W. Sakwy 21 I 1985 aresztowany i pobity w WUSW w Legnicy w celu wymuszenia zeznań obciążających Sakwę. 1986-1987 członek TPKZ „S” ZG Polkowice, kolporter i kurier między Lubinem a Wrocławiem (we współpracy z Wacławem Durą, Stanisławem Kościowem, Jakubem Malskim). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. 1987-1988 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Remontów i Budownictwa Ogólnego w Legnicy Oddział Lubin.

Od 1988 na emigracji w USA; elektromechanik w firmie Monosol w Portage w stanie Indiana.

1982-1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Powielacz; do 6 V 1988 przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Elektryk.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry