Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jackl Jerzy

Jerzy Jackl, ur. 9 XII 1933 w Lubartowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1955), doktorat (1969).

1955–1967 asystent w Instytucie Sztuki PAN, 1957–1967 Instytucie Badań Literackich tamże; 1969–1987 wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; 1970–1985 redaktor w Wydawnictwie Naukowym PWN. W l. 60. i od 1981 wykładowca na Wydz. Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej/Akademii Teatralnej w Warszawie.

Od 1977 współpracownik Jana Józefa Lipskiego (przepisywanie na maszynie „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR).

Od IX 1981 w „S”, przew. KZ, wiceprzew. ogólnopolskiej sekcji branżowej pracowników wydawnictw.

Po 13 XII 1981 założyciel, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Międzywydawniczy”, redaktor książek podziemnych oficyn, m.in. Wydawnictwa CDN, współredaktor podziemnych pism: „Myśl Niezależna”, „Warszawskie Zeszyty Historyczne”; autor (ps. Franciszek Milwid, fm, FM). 1983–1989 współtwórca organizacji Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość, 1985–1989 Federacji WSN-Wyzwolenie oraz formacji prawicowo-niepodległościowej Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległościowych.

Od 1989 w „S”; przew. KZ, od 1995 sekcji branżowej pracowników szkół artystycznych i członek rady w Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu KK. 1989 działacz Centrum Demokratycznego we Wrocławiu i warszawskiego klubu Porozumienie ponad Podziałami; współtwórca Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej i redaktor publikacji komitetu; 1990 współzałożyciel Polskiej Fundacji Katyńskiej. 1989–1998 kierownik Redakcji Encyklopedii w Wydawnictwie Wiedza Powszechna; 1990 członek KO, współzałożyciel PC, autor nazwy Porozumienie Centrum i pierwszej deklaracji partii; 1992 współtwórca Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego (w ramach RdR); 1993–1995 wiceprezes Centrum Chrześcijańsko-Demokratycznego, 1996 współorganizator konferencji politycznej „Chrześcijańsko-demokratyczne rozwiązanie dla Polski”; od 1996 ponownie w PC (od 1997 w RS AWS). 2000–2001 doradca wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, nast. ministra. Od 2005 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa; 2006–2010 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR.

Autor książek, artykułów, haseł do encyklopedii PWN i Gutenberga z dziedziny literatury, historii teatru i filmu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), wyróżniony odznaką Zas­łużony Działacz Kultury (2001).

 

Beata Losson

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry