Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jacyniak Aleksander

Aleksander Jacyniak, ks., ur. 17 V 1959 w Staniewie k. Kętrzyna. 1980-1982 studia na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 1982-1985 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w 1985 święcenia kapłańskie (z rąk Jana Pawła II), absolwent PUG, Instytut Teologii Duchowości (1990); w 2009 doktorat.

1978-1980 w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu. Od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. „Opinia”, „Robotnik”, „Komunikat” KSS KOR, „Głos”).

Po 13 XII 1981 uczestnik marszów i wieców protestacyjnych. 1985-1988 w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu; celebrans Mszy za Ojczyznę, współinicjator i opiekun Duszpasterstwa Służby Zdrowia, współpracownik Duszpasterstwa Młodych oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej i prelekcji w kaliskim KIK. Współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, współpracownik kaliskich działaczy podziemia (m.in. Antoniego Pietkiewicza i Elżbiety Wojciechowskiej), przechowywał wydawnictwa podziemne, pomagał w kolportażu, dokumentował represje.

1990-1993 dyr. Domu Rekolekcyjnego i Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, 1994-2005 dyr. Domu Formacji Duchowej w Kaliszu, 1995-2004 przełożony (superior) kaliskiej wspólnoty ojców i braci jezuitów. 1998-2004 kustosz nowo powstałego Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. 2004-2005 Delegat Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej ds. Koronacji Obrazu Matki Bożej Trybunalskiej. Od 2006 w Kolegium Jezuitów w Warszawie; wykładowca na Papieskim Wydz. Teologicznym w Warszawie oraz w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Gródku Podolskim na Ukrainie; dyr. Biura Misyjnego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, kustosz Muzeum im. św. Andrzeja Boboli, asystent krajowy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

Autor wielu książek, m.in. ''Świat ludzkich kryzysów'' (1997, 2010), ''Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci'' (2002), ''Antykryzysowy poradnik biblijny. Refleksje na trudny czas'' (2010), ''Zrozumieć bliźniego'' (2010).

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry