Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jagiełka Jacek

Jacek Jagiełka, ur. 27 VIII 1949 w Inowrocławiu. Ukończył LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (1968), absolwent Richland Community College w Dallas (1988).

W 1966 podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski uczestnik akcji malowania haseł, zatrzymywany i przesłuchiwany. 1968-1969 pracownik Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa w Bydgoszczy; 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa; 1971-1975 stażysta, następnie pracownik PKP w Bydgoszczy, w 1975 Spółdzielni Kółek Rolniczych w Złotniczkach k. Inowrocławia, 1975-1976 Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni, 1976-1983 Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej. Od 1979 w kontakcie z Kazimierzem Świtoniem. Latem 1979 zwolniony z pracy w HK, w grudniu 1979 przywrócony na mocy decyzji Sądu Pracy (Kazimierz Świtoń z WZZ był obecny na rozprawach); uczestnik zebrań WZZ, kolporter książek NOWej oraz pism niezależnych (m.in. „Robotnik”, „Opinia”, „Placówka”); kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w mieszkaniu.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w KM HK, od 31 VIII 1980 wiceprzewodniczący MKS w KM HK, 11 IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Katowickiego, od IX 1981 wiceprzewodniczący MKR przy KM HK/MKZ „S” Katowice. IX 1980 – 1981 współzałożyciel pism: „Wolny Związkowiec”, „Wprost”, „Pełnym Głosem” i „Wolność”. Od III 1981 członek regionalnego KOWzP, w V 1981 współorganizator marszu w obronie więzionych za przekonania; współzałożyciel sieci bibliotek wydawnictw niezależnych przy MKZ Katowice (Czytelni Związkowej w siedzibie MKZ przy ul. Stalmacha oraz w kilkuset zakładach pracy przy KZ „S”). Od III 1981 na własną prośbę na urlopie bezpłatnym.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, od IV 1982 w Zabrzu-Zaborzu: hospitalizowany w Zabrzu w związku z zapaleniem zatok, następnie w sanatorium reumatologicznym w Ustroniu, zwolniony 12 XII 1982. W 1983 zwolnił się z pracy w KM HK, 1983-1984 rolnik we własnym gospodarstwie w Dębem k. Czarnkowa. Do VII 1984 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany.

1984-1992 na emigracji w USA; pracownik fizyczny; przewodniczący polonijnej międzynarodowej organizacji niepodległościowej Pomost w Teksasie. Od 1992 w Polsce, nauczyciel jęz. angielskiego w LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, Pomaturalnej Szkole Leśnictwa w Goraju i Pomaturalnym Studium Informatyki w Lubaszu. 1996-2000 ponownie w USA. Od 2000 ponownie rolnik w Dębem, w 2008 pracownik skansenu w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1980-1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Katowicach/p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Kontakty.

 

Tomasz Gonet

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry