Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16308,Jakimowicz-Feliks.html
2023-06-05, 09:59

Jakimowicz Feliks

Feliks Jakimowicz, ur. 21 IV 1959 w Lubiążu k. Wołowa. Ukończył SP nr 1 w Bierutowie (1974).

1974–1978 uczeń Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, 1978–1979 pracownik fizyczny w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy, 1979–1980 pomocnik lastrykarza we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Północ-Wrocław, 1980 zasadnicza służba wojskowa, 1980–1982 robotnik w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska Zakład Gospodarczy w Oleśnicy.

Od XI 1980 w „S”.

1981–1989 fotograf, dokumentalista, autor zdjęć z okresu stanu wojennego, m.in. z demonstracji i walk ulicznych we Wrocławiu, mszy za Ojczyznę, pielgrzymek na Jasną Górę Duszpasterstw Ludzi Pracy z Oleśnicy i Wrocławia, Jana Pawła II do Polski (1983, 1987), akcji porządkowania kwater więźniów politycznych zamordowanych przez UB w l. 1945–1956 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (akcja zorganizowana przez Antoniego Lenkiewicza z uczestnikami Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego we Wrocławiu z inicjatywy Ireny Kluby i Danuty Skraby). 1982–1983 pomocnik mechanika w załogach pływających Państwowego Przedsiębiorstwa Żegluga na Odrze we Wrocławiu. 1982–1983 kurier z wydawnictwami podziemnymi (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Kotwica” wydawana w Szczecinie) pomiędzy Wrocławiem i Szczecinem. 13 III 1983 zatrzymany podczas manifestacji pod katedrą św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu po mszy za Ojczyznę, oskarżony o kolportowanie ulotek i podziemnych pism, 15 III 1983 objęty dochodzeniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu, 12 V 1983 postępowanie umorzono, V 1983 zwolniony z pracy. 1983 robotnik w Zakładzie Betoniarskim-Maria Homa w Oleśnicy, nast. mechanik w Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Odra tamże, 1983–1991 dekarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej tamże. 1983–1987 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje mieszkania i miejsca pracy. 1986–1988 drukarz podziemnych pism „U Nas” (z Grzegorzem Sochą, Zdzisławem Mozołą i Leonem Budzynowskim), „Kotwica” (Wrocław), 1989–1990 oleśnickiej „Baszty”.

Od 1989 w „S”. 1991–1992 bez pracy, od 1992 na rencie.

Wybór jego fotografii został opublikowany w albumie Tomasza Balbusa i Magdy Wysockiej Świadek mrocznych czasów. Lata osiemdziesiąte XX wieku w obiektywie Feliksa Jakimowicza (2019).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Pro Patria (2015), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Magda Wysocka

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Oleśnica

Opcje strony