Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16324,Jakubowski-Marek.html
2021-02-24, 18:36

Jakubowski Marek

Marek Jakubowski, ur. 20 IV 1967 w Krakowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące tamże (1990).

1976-1977 w ZHP.

1982-1985 współinicjator, współorganizator Grup Oporu/Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie-Nowej Hucie, następnie 1985-1988 Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie (wraz z Piotrem Fuglem, Wiktorem Wszołkiem, Robertem Kubiczem, Wojciechem Polaczkiem, Bogdanem Rymanowskim, Adamem Kołodziejczykiem, Marią Bartczak-Kubicz). 1983-1988 organizator kolportażu, kolporter literatury i pism podziemnych, m.in. „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „ABC”, „BMW”, „FBI”, „A Capelli” oraz ulotek, kaset audio, znaczków poczty podziemnej i tzw. cegiełek wśród znajomych, współpracowników, na terenie szkół i Huty im. Lenina; organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w Nowej Hucie, akcji ulotkowych, plakatowania, malowania na murach, a także szkoleń z zakresu małego sabotażu; współorganizator manifestacji patriotycznych i rocznicowych, m.in. 3 V, 31 VIII, 13 X, 11 XI, 13 XII w Nowej Hucie; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego, Mszy za Ojczyznę, pikiet, happeningów, 1984 słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; współpracował z podziemnymi strukturami „S”: ze Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej w organizowaniu leków dla potrzebujących i pomocy niepełnosprawnym, z MKS Nowa Huta ws. lekcji doszkalających dla maturzystów na terenie kościołów. 1986-1988 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (V 1984, III 1986); I 1988 aresztowany, przetrzymywany w DUSW Kraków-Nowa Huta; 1984 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za kolportaż ulotek; 1986 brak promocji do następnej klasy w Technikum Elektrycznym przy HiL w następstwie zaangażowania w działalność opozycyjną, do 1988 w ukryciu w związku z odmową zasadniczej służby wojskowej, ścigany listem gończym. IV/V 1988 współorganizator akcji informacyjnej nt. strajku w HiL. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator akcji informacyjnych.

Od 1989 własna działalność gospodarcza. 2000-2007 członek Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

Zdobył Mont Blanc (1998), Kilimandżaro (2001), Elbrus (2010).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony