Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16324,Jakubowski-Marek.html
2023-12-11, 13:29

Jakubowski Marek

Marek Jakubowski, ur. 20 IV 1967 w Krakowie. Ukończył III LO tamże (1990).

1976–1977 w ZHP.

1982–1985 współinicjator, współorganizator Grup Oporu/Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie-Nowej Hucie, 1985–1988 FMW w Krakowie (z Piotrem Fuglem, Wiktorem Wszołkiem, Robertem Kubiczem, Wojciechem Polaczkiem, Bogdanem Rymanowskim, Adamem Kołodziejczykiem, Marią Bartczak-Kubicz). 1983–1988 organizator kolportażu, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „ABC”, „BMW”, „FBI”, „A Capella” oraz książek, ulotek, kaset audio, znaczków poczt podziemnych i cegiełek wśród znajomych, współpracowników, w szkołach i HiL w Krakowie-Nowej Hucie; organizator biblioteki wydawnictw podziemnych tamże, akcji ulotkowych, plakatowania, malowania haseł na murach, szkoleń z zakresu małego sabotażu. Współorganizator manifestacji patriotycznych i rocznicowych (m.in. 3 V, 31 VIII, 13 X (śmierć Bogdana Włosika), 11 XI, 13 XII w Krakowie-Nowej Hucie). Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, pikiet, happeningów; współpracował z podziemną „S”, 1983–1989 ze Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej w Krakowie w organizowaniu leków dla potrzebujących i pomocy niepełnosprawnym, 1986–1987 z MKS Nowa Huta ws. lekcji doszkalających dla maturzystów w kościołach. 1986–1988 uczestnik Ruchu WiP. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany (V 1984, III 1986), w 1984 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za kolportaż ulotek. W 1986 nie otrzymał promocji do nast. klasy w Technikum Elektrycznym przy HiL w zw. z zaangażowaniem w działalność opozycyjną. W 1986 odmówił zasadniczej służby wojskowej, do 1988 w ukryciu, ścigany listem gończym; 27 I 1988 zatrzymany, 30 I 1988 doprowadzony do Prokuratury Wojskowej, po czym zwolniony. IV/V 1988 współorganizator akcji informacyjnej dot. strajku w HiL. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989 uczestnik kampanii wyborczej Krakowskiego KO, organizator akcji informacyjnych. Od 1989 własna działalność gospodarcza. 2000–2007 członek Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

1988–1990 rozpracowywany przez p. III-1 DUSW w Krakowie-Nowej Hucie/WOKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Kukułka.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony