Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16336,Janaszek-Tadeusz.html
21.05.2024, 06:02

Janaszek Tadeusz

Tadeusz Janaszek, ur. 8 IV 1944 w Kielcach. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1969).

1967-2004 ładowacz węgla, następnie starszy mistrz stacji przygotowania wody kotłowej w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach.

Od IX 1980 w „S”, 9-11 IX 1980 współorganizator strajku w Chemarze, członek Prezydium zakładowego KS; członek zakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ; IX-XI 1980 przewodniczący MKZ, następnie Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego „S” (XI 1980 – VII 1981 członek Zarządu), w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 29 IV 1982. Kolporter wydawnictw podziemnych, organizator we współpracy z Kościołem zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zastraszany. We IX 1984 uległ wypadkowi drogowemu, następnie na rencie inwalidzkiej, jednocześnie pracownik Chemaru w niepełnym wymiarze godz.

1989-2005 doradca „S” w Chemarze; od 2004 na emeryturze.

14 IX 1980 – 8 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kielcach w ramach SOS; 1981-1984 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Kielcach w ramach KE.

Marzena Grosicka

Opcje strony