Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16342,Jania-Piotr-Pawel.html
2023-05-29, 23:38

Jania Piotr Paweł

Piotr Paweł Jania, ur. 29 VI 1952 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Humanistyczny (1995).

1971-1974 zatrudniony w Zarządzie Portu Szczecin, 1974-1976 zasadnicza służba wojskowa, 1977-1984 nauczyciel zawodu w Liceum Portowym w Szczecinie, 1982-1997 ponownie pracownik ZP. W XII 1970 uczestnik demonstracji i akcji protestacyjnych, m.in. uniemożliwiał gaszenie płonącego budynku KW PZPR w Szczecinie. 1979-1980 w kontakcie z KPN, uczestnik spotkań, kolporter materiałów programowych.

15-30 VIII 1980 uczestnik strajku w ZP, członek straży strajkowej w portowej Łasztowni; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej.

15 XII 1981 uczestnik protestu w ZP (przerwa w pracy, wiec). 1982-1989 członek TKZ, skarbnik, zaangażowany w pomoc internowanym, aresztowanym i ich rodzinom w ramach Biskupiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego. 1987-1989 autor i redaktor podziemnego pisma „CDN”, kolporter podziemnych wydawnictw w zorganizowanej sieci kolportażu oznaczonej jako „13”. Współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Andrzeja Boboli i katedrze św. Jakuba. Przesłuchiwany, zatrzymywany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny. 17 VIII – 3 IX 1988 organizator strajku, członek KS w ZP. W 1989 współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorza Zachodniego, członek Prezydium odpowiedzialny za sprawy techniczne i organizacyjne przy wyborach parlamentarnych 4 VI 1989.

1989-1991 rzecznik prasowy KZ „S” w ZP, delegat na II i III WZD Regionu Pomorze Zachodnie. 1998-2000 dyr. terminalu w Drobnicy Port Szczecin, 2001-2005 szef wolnego obszaru celnego w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, 2006-2007 dyr. ds. eksploatacyjnych i członek Zarządu w Drobnicy Port Szczecin, od 2007 dyr. ds. marketingu, członek Zarządu Morskich Portów. Od 2001 w PiS, członek Rady Politycznej. W 2002 radny Miasta Szczecina z listy PiS, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, członek Komisji Promocji i Rozwoju Gospodarki Morskiej.

Autor licznych artykułów nt. gospodarki morskiej w „Morzu i Ziemi”, „Portowym Magazynie”, „Pulsie Biznesu”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Pracownik Morza (1999), Zasłużony dla Pożarnictwa (2005).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony