Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jankowski Ryszard Stanisław

Ryszard Stanisław Jankowski, ur. 13 IX 1955 w Jakubowicach Konińskich k. Lublina, zm. 3 IV 2010. Ukończył Zasadniczą Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach Śl. (1973).

W 1973 stolarz okrętowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1974-1976 stolarz w Spółdzielni Zabawkarskiej Bajka w Lublinie, 1976-1991 w Pracowniach Konserwacji Zabytków tamże. 1978-1979 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie. W I 1980 uczestnik akcji przeciwko budowie trasy szybkiego ruchu odcinającej Jasną Górę od Częstochowy (m.in. 2-dniowa głodówka).

W VII 1980 uczestnik strajku, współorganizator KS w Bazie Produkcyjno-Transportowej Bursaki PKZ w Lublinie; 30-31 VIII 1980 zawiózł do SG pieniądze zebrane w PKZ Lublin. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PKZ; 10 IX 1980 współzałożyciel, następnie członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; współorganizator struktur „S” w zakładach pracy, lektor związkowy; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, wiceprzewodniczący ZR ds. informacji i propagandy; szef Działu Informacyjno-Propagandowego ZR, odpowiedzialny za wydawanie (okresowo członek redakcji) i kolportaż pism: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, „Informator «Solidarność». Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego”, „Miesiące” i in. wydawnictw ZR; zaangażowany w tworzenie „S” RI; członek Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość i Klubów Służby Niepodległości.

12 XII 1981, jako pełniący dyżur członek Prezydium ZR, kierował ostatnimi godzinami pracy ZR (m.in. nadał komunikat przez megafony o zatrzymaniu jednego z z-ców przewodniczący ZR), 12/13 XII 1981 zatrzymany w trakcie pacyfikacji siedziby ZR, internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, zwolniony 16 XII 1982. W 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 1983-1985 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1984 przez kilka mies. członek TZR Środkowo-Wschodniego ds. bieżących (m.in. akcja kolportażu ulotek). 1984-1989 członek Rady Pracowniczej w PKZ Lublin.

W 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S”, 1989-1991 KZ w PKZ; delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, 1989-1992 członek Prezydium ZR ds. informacji i kontaktów z „S” RI. 1989-1990 przewodniczący KO Gminy Niemce. 1989-1991 przewodniczący Koła „S” RI Gminy Niemce; 1990-1991 delegat na kolejne KZD. Od 1992 właściciel prywatnego warsztatu stolarstwa artystycznego w Dysie k. Lublina.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1981-1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Stolarz.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry