Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janus Edward

Edward Janus, ur. 29 III 1955 w m. Łaszka k. Sztutowa. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal w Gdańsku (1973), Technikum Gazownictwa dla Pracujących w Gdańsku (1982).

1973 – V 1982 monter-kierowca w Państwowych Zakładach Gazownictwa w Gdańsku (w 1976 oddelegowany do Pogotowia Gazowego w Sopocie).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ. W 1981 społecznie angażował się w działalność Komitetu Obrony Praw Dziecka przy ZR Gdańskiego; brał udział w spotkaniach, interwencjach itp.

1 V 1982 był jednym z głównych porządkowych podczas solidarnościowego kontrpochodu w Gdańsku, który przeszedł ze Starego Miasta Aleją Zwycięstwa, potem ul. Grunwaldzką we Wrzeszczu pod mieszkanie Lecha Wałęsy na gdańskiej Zaspie. 31 V 1982 zatrzymany, następnie 2 VI 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku za to, że „w dniu 1 V 1982 w Gdańsku kierował akcją protestacyjną w nielegalnym pochodzie na trasie Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Zaspa pełniąc funkcję «głównego porządkowego»”. 29 IX 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 9 miesięcy aresztu. Osadzony w ZK w Potulicach. 30 XI 1982 zwolniony. Po wyjściu na wolność przyjęty do pracy w Państwowych Zakładach Gazownictwa w Gdańsku na stanowisku zastępcy szefa zaopatrzenia, tam zatrudniony do IX 1983.

Od 27 IX 1983 na emigracji w RFN. 30 X 1983 wyjechał do USA do Nowego Jorku. XI 1983 – V 1984 mechanik w firmie budowlanej w Nowym Jorku, V 1984

– VI 1988 polerowacz lamp, podzespołów w Progress Lighting G Street w Filadelfii, 1988–1991 yardman (dozorca, sprzedawca) w firmie budowlanej Bristol Fuel and Building w Bristol, 1991–2001 krupier w kasynie Sands Greate Bay Hotel and Casino Indiana w Atlantic City. Od 2001 na rencie inwalidzkiej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdański

Opcje strony

do góry