Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Janus Edward

Edward Janus , ur. 29 III 1955 w Łaszce k. Sztutowa. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal w Gdańsku (1973) i Technikum Gazownictwa dla Pracujących tamże (1982).

1973–1982 monter-kierowca w Państwowych Zakładach Gazownictwa tamże, 1976 oddelegowany do Pogotowia Gazowego w Sopocie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Zakładowej. 1981 społecznie zaangażowany w działalność Komitetu Obrony Praw Dziecka przy ZR Gdańskiego, udział m.in. w spotkaniach, interwencjach.

1 V 1982 jeden z gł. porządkowych podczas solidarnościowego kontrpochodu w Gdańsku pod mieszkanie Lecha Wałęsy na Zaspie, 31 V 1982 zatrzymany, 2 VI 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 29 IX 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 9 mies. aresztu, osadzony w ZK w Potulicach, 30 XI 1982 zwolniony. XII 1982–IX 1983 z-ca szefa zaopatrzenia w Państwowych Zakładach Gazownictwa w Gdańsku.

27 IX 1983 wyjazd do RFN. 30 X 1983 do USA.

1983–1984 mechanik w firmie budowlanej w Nowym Jorku, 1984–1988 polerowacz lamp, podzespołów w Progress Lighting G Street w Filadelfii, 1988–1991 dozorca, sprzedawca w firmie budowlanej Bristol Fuel and Building w Bristolu. 1991–2001 krupier w kasynie Sands Greate Bay Hotel and Casino Indiana w Atlantic City.

Od 2001 na rencie inwalidzkiej.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry