Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jarosiński Marek Bogdan

Marek Bogdan Jarosiński, ur. 9 X 1960 w Żychlinie k. Kutna. Ukończył Pomaturalne Studium Zawodowe tamże (1981), absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydz. Humanistyczny (2007).

1981–2000 tokarz, nast. ustawiacz automatów obróbki skrawaniem w Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie. 1981 współzałożyciel i członek Związku Młodzieży Demokratycznej w Ursusie.

1982–1989 współpracownik TKZ NSZZ „S” ZM Ursus, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Wolnego Głosu Ursusa”, „Tygodnika Mazowsze”, „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”, „Woli”, współorganizator koła samokształceniowego w Ursusie, zaangażowany w zbieranie składek związkowych, wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 19 XII 1986 zatrzymany w Warszawie podczas rozrzucania ulotek, 20 XII 1986 ukarany grzywną 50 tys. zł przez kolegium ds. wykroczeń, przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 1986–1988 emiter Radia „S” w Ursusie, uczestnik spotkań środowisk samorządu pracowniczego w KIK w Warszawie. 1987–1989 dziennikarz i kolporter „Wolnego Głosu Ursusa”. XII 1987 oraz VI 1988 uczestnik spotkań z rosyjskimi dysydentami w Moskwie. 1987–1990 przew. Rady Pracowniczej ZM Ursus, 1987–1989 współzałożyciel i działacz Komitetu Organizacyjnego „S” tamże, XI 1988–IV 1989 członek KZ, I 1988–VI 1989 RKW Regionu Mazowsze. 22 VIII 1988 współorganizator strajku w ZM Ursus, członek Komitetu Strajkowego, zwolniony z pracy, 29 IX 1988 przywrócony po odwołaniu do Sądu Pracy w Warszawie na wniosek Rady Pracowniczej. IX 1988–V 1989 członek Zarządu Międzyśrodowiskowego Klubu Dyskusyjnego im. Jana Strzeleckiego w Warszawie. 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży, delegat na III WZD Regionu Mazowsze.

Od 2000 pracownik cywilny Wojska Polskiego w Warszawie. Współautor (z Jerzym Domżalskim) książek o opozycji w Ursusie: Ursus–czas przełomu (2008), Gdy chcieliśmy być wolni (2010).

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

26 I 1987–10 VI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Tygodnik, 10 VI 1987–30 V 1989 w ramach SOR krypt. Krąg.

Tomasz Szostek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry