Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jasiewicz Marek

Marek Jasiewicz, ur. 9 IX 1935 w Warszawie, zm. 25 VIII 2018 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1965).

1952–1953 pracownik fizyczny Spółdzielni Pracy Pionier w Warszawie, 1953–1954 Łódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Energetycznych, 1954–1955 Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, 1955–1958 zasadnicza służba wojskowa, 1958–1990 pracownik administracyjny/biurowy Biura Konstrukcyjnego w Hucie Warszawa.

VIII 1980 współorganizator strajku w HW, członek MKS, oddelegowany do Stoczni Gdańskiej, uczestnik podpisywania porozumień sierpniowych. Od IX 1980 w „S”, członek prezydium KZ, przew. Komisji ds. Interwencji; od 8 X 1980 członek porozumienia zakładów hutniczych, przekształconego w II 1981 w Krajową Sekcję Hutników. Współzałożyciel, wydawca i redaktor pisma „Głos Wolnego Związkowca”. VI, XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze. Od jesieni 1981 organizator zakonspirowanego prezydium KZ.

13–14 XII 1981 członek KS w HW; 14 XII zatrzymany, osadzony w areszcie KS MO, 17 XII zwolniony. XII 1981 – IV 1989 założyciel, przew. Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” HW. Od III 1982 wydawca podziemnego pisma „Sierpień ’80”. 6 XI 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 1 XII 1982 zwolniony. 1982–1989 współzałożyciel, wydawca, autor, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Hutnicy 82”; organizator sieci kolporterskiej podziemnych wydawnictw w HW i na Żoliborzu, m.in. pism: „Tygodnik Wojenny”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika” oraz książek wydawnictw: NOWa, CDN, Krąg; uczestnik konspiracyjnych spotkań Wszechnicy Robotniczej, współorganizator wystaw w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1985–1989 (z Andrzejem Święcickim) uczestnik emisji podziemnego Radia „S” w HW.

Od 1990 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Od 14 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach KE krypt. Konstruktor; od 7 II 1984 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Matryca; 5 VIII 1987 – 28 VII 1989 w ramach KE krypt. Marek.

 

Tomasz Szostek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry