Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16425,Jaworski-Piotr-Marceli.html
2023-05-29, 04:42

Jaworski Piotr Marceli

Piotr Marceli Jaworski, ur. 16 I 1962 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Historii (1985).

1980-1981 działacz NZS w Instytucie Historii UŁ. W I i II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich, XI/XII 1981 strajku solidarnościowego w sprawie WSI w Radomiu.

1982-1985 działacz w środowisku studentów UŁ prowadzących działalność samokształceniową i kolportaż. 1983-1985 przewodniczący Samorządu Studenckiego w Instytucie Historii i członek Zarządu Uczelnianego. 1986-1989 działacz łódzkiego oddziału Solidarności Walczącej. 1982-1989 kolporter wydawnictw niezależnych. W 1986 współredaktor (z Wojciechem Dudą) kilku numerów „Gazety Akademickiej” (Wrocław-Łódź). Współzałożyciel i redaktor (z Włodzimierzem Domagalskim, Wojciechem Dudą i Magdaleną Jaworską) pisma „Wolność”, którego był jedynym redaktorem od nr 15 (1989). 1986-1989 współorganizator (wraz z Krzysztofem Napieralskim i Włodzimierzem Domagalskim) hurtowej sieci kolportażu wydawnictw niezależnych. Organizator elektronicznego nasłuchu za pomocą skanerów umożliwiających odczytywanie pasm używanych przez SB. Od wiosny 1989 przewodniczący oddziału łódzkiego „SW”. Przeciwnik Okrągłego Stołu i wyborów kontraktowych z VI 1989. Od końca lat 80. zatrudniony w szkolnictwie. Nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

1990-1994 działacz Partii Wolności, 1992-1996 Ruchu III RP.

Do 11 IV 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOS.

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony