Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jaworski Seweryn

Seweryn Jaworski, ur. 22 V 1931 w Warszawie. Ukończył LO tamże (1950).

1950-1952 robotnik w Zakładach Aparatury Elektronicznej im. Georgi Dymitrowa w Międzylesiu k. Warszawy, od 1954 wychowawca w Szkole Szkutniczej w Pucku, następnie w zakładzie poprawczym w Warszawie, 1962-1970 administrator w ADM Żoliborz, 1970-1981 pracownik Huty Warszawa, członek Rady Robotniczej. Od 1954 w ZNP; od 1952 w PZPR, I sekretarz POP w Szkole Szkutniczej w Pucku, w 1956 usunięty z partii.

28 VIII 1980 uczestnik strajku w HW, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ Mazowsze; przewodniczący KZ w HW; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK; we IX 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości; XI/XII 1981 z ramienia ZR Mazowsze wspierał strajk studentów-podchorążych Wyższej Ochotniczej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Bliski współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki, m.in. zdeponował u niego 10 tys. dolarów z majątku Regionu Mazowsze (pieniądze te posłużyły do uruchomienia działalności podziemia po 13 XII 1981).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, Warszawie-Białołęce, 23 XII 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ Warszawa-Mokotów, w IV i V 1983 3-krotnie pobity (szczególnie brutalnie 2 V), w VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii (sprawa uwolnienia „jedenastki”). Od XI 1984 członek Komitetu Obywatelskiego Przeciw Przemocy. Współpracownik MRKS, 1 V 1985 uczestnik demonstracji. 15 V 1986 ponownie aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie na 2 lata więzienia za wzywanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL; zwolniony we IX 1986 na mocy amnestii. W IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981.

W 1989 przeciwnik Okrągłego Stołu. W 1989 współzałożyciel (m.in. z Marianem Jurczykiem, Stanisławem Kocjanem) NSZZ Solidarność ’80, w 1992 założyciel Chrześcijańskiego ZZ im. ks. Jerzego Popiełuszki. W 1995 współzałożyciel ROP, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Od XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SO krypt. Mazowsze; od 11 VIII 1981 przez Wydz. III-A KS MO w ramach SOR krypt. Seweryn; od 5 III 1982 przez Wydz. V KS MO w ramach SOS krypt. Edek; od 6 VIII 1984 przez Wydz. V/III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Seweryn.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry