Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jezierski Czesław

Czesław Jezierski, ur. 29 XI 1939 w Jeziorach (pow. łukowski, woj. lubelskie). Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek rehabilitacja (1965); doktorat (1980).

1965-1980 nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu; 1966-1970 kierownik Zespołu Rehabilitacji w Okręgowych Szpitalu Kolejowym tamże; 1980-1995 adiunkt na AWF we Wrocławiu.

W l. 80. organizator występów niezależnego teatru podczas pielgrzymek do Częstochowy; pomagał uczestnikom protestów głodowych. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy Okręgowym Kolejowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, następnie przewodniczący KZ. Od XI 1980 członek Zarządu Sekcji Dolnośląskiej Służby Zdrowia „S”. W 1981 uczestnik prac komisji resortowej negocjacyjnej ds. rozmów z ministrem zdrowia w Warszawie; delegat na I KZD.

13-22 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, 31 VIII – 2 IX 1982 w Strzelinie. 1981-1988 współpracownik i kolporter podziemnej prasy Solidarności Walczącej oraz KPN.

1989-1992 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kriomedycznego; 1989-1999 członek ZG, 1992-1995 prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii; 1993-1995 członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2000 wykładowca w Wyższej Szkole Fizjoterapii.

Autor licznych publikacji z dziedziny fizjoterapii oraz rehabilitacji.

Od 7 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Termofor.

Krzysztof Dolata

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry