Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jezierski Czesław

Czesław Jezierski, ur. 29 XI 1939 w Jeziorach k. Łukowa. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek rehabilitacja (1965), doktorat (1980).

1965–1980 nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu, 1966–1970 fizjoterapeuta w Szpitalu Miejskim przy ul. Rydygiera tamże, 1970–2004 kierownik Zespołu Rehabilitacji w Okręgowym Szpitalu Kolejowym tamże, 1980–1995 adiunkt w AWF tamże.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego przy Okręgowym Kolejowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, nast. przew. KZ. 21–27 X 1980 organizator wsparcia medycznego dla kolejarzy uczestniczących w głodówce w Lokomotywowni Wrocław Główny. Od XI 1980 członek Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia „S”. 1981 uczestnik rozmów z ministrem zdrowia w Warszawie nt. problemów służby zdrowia. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VI członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, 22 XII 1981 zwolniony. 31 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 2 IX 1982 zwolniony. 1982–1989 współpracownik SW, pośredniczył w kontaktach między SW, RKS „S” Dolny Śląsk i kolejarzami z „S”; kolporter prasy podziemnej z Wrocławia i całego kraju (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Wola”, „Tygodnik Mazowsze”), kilkakrotnie zatrzymywany. W l. 80. organizator występów niezależnego teatru podczas pielgrzymek do Częstochowy, w kościele św. Augustyna we Wrocławiu, św. Krzyża i św. Bartłomieja tamże, w Wyższym Seminarium Duchownym tamże.

1989–1992 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kriomedycznego, 1989–1999 członek ZG, 1992–1995 prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 1993–1995 członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2000 wykładowca w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Od 2004 na emeryturze.

Autor publikacji z dziedziny fizjoterapii oraz rehabilitacji.

7 VIII 1984–27 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Termofor.

Krzysztof Dolata|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry