Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16449,Jezusek-Miroslaw.html
2023-03-30, 13:44

Jezusek Mirosław

Mirosław Jezusek, ur. 2 VIII 1934 w Kolnie. Ukończył ZSZ tamże (1951) i LO dla Pracujących w Gdyni (1980).

1952 – VI 1986 zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (od 1991 Stocznia Gdynia SA). W XII 1970 uczestnik strajku w Stoczni i protestów ulicznych w Gdyni.

15-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni, od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego na Wydz. W-4, następnie członek KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni; następnie zbierał składki na działalność podziemną, pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W 1984 inicjator petycji do Prokuratury Generalnej ws. wyjaśnienia okoliczności śmierci ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki. Uczestnik Mszy za Ojczyznę (w kościele oo. redemptorystów w Gdyni i św. Brygidy w Gdańsku), w czasie których w imieniu stoczniowców domagał się reaktywowania „S”, uwolnienia więźniów politycznych, zaprzestania represji, zapewnienia swobód demokratycznych. 1983-1986 członek (m.in. z Maciejem Orłowskim, Romanem Stegartem) TKZ w Stoczni; drukarz, kolporter ulotek i pism podziemnych: („Kadłub”, „Nasz Czas”, „Tygodnik Mazowsze”); udostępniał mieszkanie na potrzeby drukarni. 17 III 1986 aresztowany, 18 III 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni na karę 1,5 roku więzienia; osadzony w AŚ w Gdańsku, 9 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii; 19 VI 1986 zwolniony z pracy, bez możliwości ponownego zatrudnienia w stoczni. IX-X 1986 dostawca węgla, XI 1986 – 1993 ślusarz, monter okien w El-Gaz Gdynia.

W 1989 członek Gdyńskiego KO „S”. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

29 XI 1985 – 16 X 1989 rozpracowywany przez RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Sztubak.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony