Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16451,Jeczmyk-Lech.html
2023-10-01, 07:38

Jęczmyk Lech

Lech Jęczmyk, ur. 10 I 1936 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Rusycystyki (1960).

1959–1963 pracownik biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 1963–1978 kierownik redakcji w Państwowym Wydawnictwie Iskry, 1978–1984 kierownik działu literatury anglojęzycznej w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. 1950–1955 przew. szkolnego koła ZMP. Tłumacz literatury anglojęzycznej i rosyjskiej. Do 1983 członek ZLP.

1980–1981 członek redakcji „Komunikatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« przy Bibliotece Narodowej”.

1981–1984 działacz „S” Międzywydawniczej, 1982–1984 autor (ps. AZ, Adam lub Antoni Zajonc, Andrzej Zawada), redaktor, kolporter podziemnych czasopism „BMW”, „Wyzwolenie” (od 1983), „Vacat”; „Sprawa”, autor opracowania zbioru listów po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki Drogi księże Jurku (1984), tłumacz podziemnego wydania powieści Matka noc Kurta Vonneguta jr. (NOW-a 1984) 1981–1989 w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych (współorganizator straży w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie). 1983 współzałożyciel Ruchu Politycznego Wyzwolenie, autor Deklaracji Elementów programu RP Wyzwolenie. 1985–1992 w Zarządzie Polskiej Partii Niepodległościowej, 1988 uczestnik spotkania Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych. 1984–1992 kierownik działu zagranicznego, nast. redaktor nacz. „Fantastyki” i „Nowej Fantastyki”.

1991–1992 uczestnik organizowanych przez Wydz. Wschodni SW spotkań narodów przeciw ZSRR na Litwie, w Estonii i w Gruzji. 1992 kierownik działu publicystyki TVP1, 1992–1993 z-ca redaktora nacz. tygodnika „Spotkania”. 1993 w RdR. 2000–2003 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. gen. S. Maczka w Warszawie. Od 2003 na emeryturze.

Autor książek (m.in. Światło i dźwięk. Moje życie na różnych planetach, 2013).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999) i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007).

Od 24 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. Czytelnik.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony