Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16454,Jedruszewski-Zbigniew.html
2023-09-23, 18:56

Jędruszewski Zbigniew

Zbigniew Jędruszewski, ur. 8 XII 1950 w Perespie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1976).

Od 1976 pracownik Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Eda w Poniatowej.

14-15 VII 1980 uczestnik strajku w Predom-Edzie, członek Zakładowego Komitetu Robotniczego. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w Predom-Edzie, oddelegowany do kontaktów z MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, następnie członek MKZ, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR oraz Rady Programowej Ośrodka Badań Społecznych przy ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

14 XII 1981 zatrzymany, dowieziony przez SB na rozmowę ostrzegawczą z komisarzem wojskowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Poniatowej (z kilkudziesięcioma działaczami „S” z Oddziału Poniatowa-Opole Lubelskie), następnie na przymusowym bezpłatnym urlopie. Objęty zakazem opuszczania Poniatowej. Działacze „S” z Predom-Edy wspierali go finansowo. Po kilku mies. powrócił do pracy, przeniesiony na niższe stanowisko.

1986-1989 pobyt w USA w celach zarobkowych. Od 1989 ponownie zatrudniony w Predom-Edzie, do 1991 przewodniczący KZ, w 1990 współzałożyciel, redaktor naczelny pisma „S” w Predom-Edzie „Świt”; XI-XII 1990 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, w IV 1990 delegat na II KZD. Od 1991 własna działalność gospodarcza. 2003-2005 bezrobotny. Od 2005 ponownie własna działalność gospodarcza (likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych). Od 2000 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 2007 świeckiego Zakonu Rycerzy Kolumba, od 2007 wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej.

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie/RUSW w Opolu Lubelskim w ramach KE krypt. Hindus.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Poniatowa

Opcje strony