Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16456,Jedrzejczyk-Urszula-Irena.html
2023-09-25, 19:24

Jędrzejczyk Urszula Irena

Urszula Irena Jędrzejczyk, ur. 13 V 1930 w Dąbrowie Górniczej, zm. 7 V 2013. Absolwentka Studium Ekonomicznego w Warszawie (1969).

1960–1991 kierownik sekcji chemicznej w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; XI 1980 – 13 XII 1981 przew. Komisji Rewizyjnej w ZWLE.

14 XII 1981 współorganizatorka ukrycia biblioteki KZ i organizatorka zbiórki pieniędzy na pomoc represjonowanym. 14 XII 1981 – 1989 przew. TKZ. 3 XI 1982 zatrzymana, 6 XI – 23 XII 1982 internowana. 1982–1989 organizatorka kolportażu prasy podziemnej w ZWLE, m.in. „Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny” oraz kolporterka wydawanych w podziemiu książek; uczestniczka prac w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, współorganizatorka mszy za Ojczyznę tamże. II 1983–II 1984 współzałożycielka i redaktorka podziemnego pisma „Wiosna”; 4 V 1985 współinicjatorka poświęcenia sztandaru związkowego KZ ZWLE.

Od 1989 członek KO na Woli w Warszawie. 1989–1991 przew. KZ, w 1990 delegat na III WZD Regionu Mazowsze. Od 1991 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony