Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jędrzejewski Zbigniew

Zbigniew Jędrzejewski, ur. 17 VIII 1944 w Radomiu, zm. 2 XII 2001 w Springfield, Missouri, USA. Ukończył LO w Radomiu, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1971-1972).

Od 1968 członek Stowarzyszenia PAX. 1964-1971 inspektor Wydz. Skupu i Kontraktacji Płodów Rolnych w Powiatowej Radzie Narodowej w Radomiu, 1972-1973 kierownik księgarni Veritas tamże, 1973-1981 pracownik organizacyjny, korespondent prasowy oddziału Stowarzyszenia PAX i redakcji „Słowa Powszechnego” tamże, 1976-1981 kierownik referatu współpracy z duchowieństwem, koordynator referatu prasowego w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX.

Od IX 1980 w „S”, od IX 1980 prowadził punkt informacyjny dla organizatorów komitetów założycielskich w zakładach pracy, przekazywał instrukcje i materiały. W V 1981 współorganizator I Ogólnokrajowej Konferencji Rzeczników Prasowych „S” w Radomiu; w 1981 przewodniczący KKK „S” w instytucjach Stowarzyszenia PAX; w 1981 rzecznik prasowy MKR „S” Ziemia Radomska, od IV 1981 redaktor „Radomskiego Serwisu Informacyjnego”, podczas I KZD akredytowany korespondent niezależnej prasy.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, w II 1982 zwolniony dzięki staraniom biskupa Edwarda Majerskiego; zwrócił legitymację członkowską PAX.

Od XI 1982 na emigracji w USA, m.in. konsultant i sprzedawca w branży motoryzacyjnej.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Radomiu w ramach KE.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry