Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Juniszewski Maciej Szczęsny

Maciej Szczęsny Juniszewski, ur. 4 VI 1948 w Mieroszowie k. Wałbrzycha. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Pedagogiki (1980).

1960-1964 w ZHP; 1970-1980 w ZNP. 1970-1971 instruktor organizacyjny w Powiatowym Komitecie ZSL w Legnicy, 1971-1972 nauczyciel w SP w Bolkowie, 1972-1973 w SP nr 15 w Legnicy, 1973-1976 wychowawca w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym tamże, 1976-1982 w Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze. 1978-1980 kolporter prasy niezależnej, m.in.: „Związkowca”, „Bratniaka” na terenie Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, założyciel Koła Zakładowego „S” w PMOW, współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Legnicy oraz woj. legnickiego, IX-XI 1980 członek MKZ „S” w Legnicy; w XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku POiW, służby zdrowia, pracowników kultury, 22 XI 1980 sygnatariusz porozumienia z Komisją Rządową (z ministrem oświaty Krzysztofem Kruszewskim); w 1980 współorganizator Krajowej Komisji POiW przy KKP, 1981-1988 członek Krajowej Sekcji POiW „S”; od 1980 kolporter wydawnictw niezależnych, do 1989 (z żoną Lidią Juniszewską) prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych, później podziemnych.

15 XII 1981 – VIII 1982 współorganizator, członek MKS „S” w Legnicy; w IV 1982 twórca Społecznego Komitetu Obrony „S” tamże, IV-VIII 1982 redaktor, drukarz pisma „SKOS”, drukarz, autor artykułów (ps. Majus) w „Solidarności Zagłębia Miedziowego. Pismo Wojenne MKS NSZZ „S”; 2 IX 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, następnie w Legnicy, tam podjął głodówkę, w I 1983 areszt uchylono ze względu na stan zdrowia, w IV 1983 odstąpiono od wydania wyroku; od IX 1982 na rencie. Organizator punktów kolportażowych, kolporter wydawnictw podziemnych, także w jęz. rosyjskim i ukraińskim wśród żołnierzy radzieckich; od 1983 współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. 1984-1987 właściciel firmy Dystrybucja-Kolportaż-Marketing w Legnicy. 1984-1989 współzałożyciel, następnie działacz (m.in. z żoną) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętej Trójcy tamże, współorganizator Mszy za Ojczyznę, wykładów, wystaw, seansów filmowych, spektakli teatralnych, koncertów, pielgrzymek, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, spotkań z aktorami i naukowcami. Twórca Wydawnictwa Druki Wewnętrzne DPL. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 22-29 V 1988 komisarz wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plakatu w kościele Świętej Trójcy.

7 IV 1989 współorganizator, następnie sekretarz KO „S” w Legnicy. Propagator Ruchu Społecznego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w Polsce. W 1990 założył własny komitet wyborczy, 1990-1994 radny Miasta Legnicy z jego listy. W 2004 współzałożyciel, następnie wiceprezes Stowarzyszenia Legniczan Amici Legnicensis.

Autor książki ''Nazwy ulic i placów Legnicy'' (2004).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1971-1977 rozpracowywany przez KMiP MO/Wydz. II KW MO w Legnicy w ramach KE krypt. Nauczyciel; 1982-1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Prasa II; 1984-1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Pedagog; 1986-1987 przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Pomocnicy.

Łukasz Sołtysik

Jawor, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry