Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16488,Juszczyk-Henryk.html
2023-09-27, 10:54

Juszczyk Henryk

Henryk Juszczyk, ur. 11 IX 1945 w Bielsku-Białej. Ukończył LO w Tarnowie (1964).

1968-1970 pracownik Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej, 1979-1994 Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych Befama.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ w Befamie, od IX 1980 członek Prezydium MKZ Bielsko-Biała; I-II 1981 uczestnik strajku podbeskidzkiej „S”, członek Prezydium MKS, sygnatariusz porozumienia z 6 II 1981; w V i IX 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, wiceprzewodniczący ZR, odpowiedzialny m.in. za organizację struktur „S” RI, delegat na I KZD; członek redakcji niezależnego pisma „Solidarność Podbeskidzia”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 19 I 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, w III 1982 zwolniony; od 1982 kolporter podziemnej „Solidarności Podbeskidzia” i innych pism podziemnych w Befamie. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu. 1985-1989 przesunięty z działu organizacji zarządzania Befamy na stanowisko dekarza, 1986-1994 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej w Befamie.

1994-2003 dyr. Zarządu Okręgowego PCK. 1990-2002 radny Miasta Bielsko-Biała: w 1990 z listy KO, w 1994 Koalicji dla Bielska-Białej, w 1998 AWS, w 2002 Komitetu Wyborczego Jacka Krywulta; 1990-2002 przewodniczący Rady Miejskiej, XI 2002 – 2006 wiceprezydent Bielska-Białej, od 2006 pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej.

1986-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Cichy.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony