Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jutrzenka-Trzebiatowski Antoni

Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, ur. 17 I 1938 w Sulęczynie k. Kartuz. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1962), w 1971 doktorat, w 1995 habilitacja, od 1998 prof.

1945-1962 w ZHP, podharcmistrz. 1963-1982, 1983-2007 pracownik Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (później Akademia Rolniczo-Techniczna, od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W 1976 uczestnik głodówki protestacyjnej studentów ART w związku z wydarzeniami w Radomiu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ART, przewodniczący KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnych w ART, przewodniczący TKZ na uczelni; 8 III 1982 aresztowany, 6 VI 1982 skazany na 2 lata więzienia i zakaz prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 4 lata, osadzony w ZK w Braniewie, w XII 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia; zwolniony z pracy; w VI 1983 zatrudniony w ART jako pracownik techniczny, w 1984 przywrócony na stanowisko adiunkta. W 1988 współzałożyciel Olsztyńskiego KO. Od 1988 członek Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku.

1989-1991 senator RP z listy KO „S”, sekretarz senackiej Komisji Ochrony Środowiska, członek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Gospodarki Narodowej. W 1992 współzałożyciel, następnie działacz Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieżowego w Olsztynie, członek Komisji Rewizyjnej. Od 1999 członek Rady Wydz. Biologii UWM, członek Rady Naukowej Welskiego Parku Krajobrazowego.

Autor wielu publikacji z zakresu ekologii i fitosocjologii.

Wielokrotny laureat Nagrody Rektora za działalność społeczną i naukową, 3-krotny laureat nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego, w 2001 laureat (w zespole z prof. Benonem Polakowskim i prof. Czesławem Hołdyńskim) Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za Osiągnięcia w Działalności Naukowej Pożytecznej dla Praktyki; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1992) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Olsztynie w ramach SOS krypt. Alfa.

Paweł Warot

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry