Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16492,Juzwenko-Adolf.html
2023-12-12, 00:09

Juzwenko Adolf

Adolf Juzwenko, ur. 7 III 1939 w Lisowcach (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Historii (1961), w 1972 doktorat.

1961-1990 pracownik naukowy Instytutu Historycznego UWr. W 1946 ekspatriowany na Ziemie Odzyskane. 1960-1981 w ZSL. 1956-1961 członek ZSP, 1959-1965 ZMW; 1961-1980 w ZNP. W III 1968 uczestnik strajku na UWr. Od 1978 współpracownik ROPCiO i SKS we Wrocławiu. Członek wrocławskiego KIK, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1979 współpracownik KPN, Klubu Samoobrony Społecznej, redakcji niezależnego „Biuletynu Dolnośląskiego”.

W VIII 1980 sygnatariusz Listu do władz PRL z apelem o zawarcie porozumienia ze strajkującymi; doradca KS w Zajezdni MPK nr 7 we Wrocławiu; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UWr, wiceprzewodniczący KZ na UWr; od X 1980 doradca MKZ, następnie ZR Dolny Śląsk, delegat na I KZD; 11-12 XII 1981 uczestnik Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, współorganizator struktur podziemnych „S” w woj. wałbrzyskim, autor publikacji w prasie podziemnej; od VI 1982 współpracownik Solidarności Walczącej. 31 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 5 X 1982 aresztowany pod zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw, 13 I 1983 uniewinniony wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Współorganizator niezależnego życia naukowego i kulturalnego, wykładowca w kościołach i prywatnych mieszkaniach, kolporter podziemnej prasy. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W V 1988 uczestnik strajku na UWr.

IV-IX 1989 przewodniczący Wrocławskiego KO „S”. Od 1990 dyr. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN, od 1995 dyr. Zakładu Narodowego im Ossolińskich.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1977-1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Szczery; 1982-1989 przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR/KE krypt. Dolo.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony