Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kabat Andrzej

Andrzej Kabat, ur. 10 XI 1959 w Jeleśni k. Żywca. Absolwent Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej (obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Wydz. Budowy Maszyn (1984), studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej, kierunek ochrona środowiska (1989).

I-II 1981 delegat Filii w Bielsku-Białej na strajk w PŁ ws. rejestracji NZS; od XI 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS, XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego w Filii PŁ ze studentami WSI w Radomiu, członek KS.

II 1982 – X 1983 z Dariuszem Mrzygłodem współredaktor, drukarz przeglądu prasy podziemnej „Bibuła”, 1984-1989 pisma „Solidarność Podbeskidzia”; od 1985 członek struktury podziemnej RKW Trzeci Szereg „S”. 1983-1986 konstruktor w przedsiębiorstwie Bumar-Bedes w Bielsku-Białej, w 1986 w firmie Komel tamże, 1986-1988 zatrudniany dorywczo, 1988-1992 przedsiębiorca prywatny (m.in. media, handel, budownictwo). X 1988 – 1989 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”, od 8 II 1989 członek Prezydium RKO.

1989-1990 sekretarz Wojewódzkiego KO „S” w Bielsku-Białej, w 1989 i 1990 współorganizator kampanii wyborczych: w wyborach parlamentarnych i prezydenckich; 1990-1991 współorganizator samorządu gospodarczego na Podbeskidziu: Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Od 1992 prezes, od 2001 wiceprezes Cieszyńskich Zakładów Kartoniarskich SA.

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Emisariusz.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry