Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczmarek Edmund Hubert

Edmund Hubert Kaczmarek, ur. 18 X 1954 we Wschowie k. Leszna. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Jarocinie (1973).

1977-2001 zatrudniony jako operator w Jarocińskiej Fabryce Mebli. 1975-1977 w ZSMP.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego „S” w JFM, następnie MKZ w Jarocinie; redaktor pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. MKZ NSZZ «Solidarność» Jarocin”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” (współpraca m.in. ze Stanisławem Kończalikiem, Leszkiem Dąbrowskim, Stanisławem Szymczakiem i Stanisławem Zmyślonym), drukarz i kolporter ulotek, uczestnik akcji plakatowania miasta, zbiórek pieniędzy i żywności dla represjonowanych i ich rodzin; w 1983 i 1985 przeszukania mieszkania przez SB.

W 1989 współorganizator reaktywowanych struktur „S”, 1989-1991 przewodniczący KZ „S” w JFM, członek Tymczasowej Rady Koordynacyjnej „S” w Jarocinie; 1991-2001 sekretarz KZ i Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jarocinie. W 1989 działacz KO Ziemi Jarocińskiej. W 2005 wystąpił z „S”.

 

Grażyna Schlender

Jarocin, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry