Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16507,Kaczmarski-Andrzej.html
2023-12-11, 23:50

Kaczmarski Andrzej

Andrzej Kaczmarski, ur. 3 XII 1950 w Radomyślu n. Sanem, zm. 26 III 2000 w Zaleszanach Sandomierza. Ukończył SP w Skowierzynie (1967).

1967–1969 i 1973–1981 frezer w Hucie Stalowa Wola, 1969–1973 praca w gospodarstwie rolnym, od 1981 rencista.

1984–1989 działacz „Solidarności Wiejskiej” i Duszpasterstwa Rolników przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, współpracownik Jana Kozłowskiego. 1985–1987 utrzymywał kontakt z członkami Tymczasowej KZ „S” Huty Stalowa Wola, kolporter podziemnych pism wśród rolników, m.in. „Biuletynu Informacyjnego TKZ NSZZ »Solidarność« HSW”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych” oraz książek drugoobiegowych (m.in. Piotra Woźniaka Zapluty karzeł reakcji, Stanisława Mikołajczyka Gwałt na Polsce, ks. Józefa Tischnera i Antoniego Lenkiewicza Kłamstwo polityczne), 1985 uczestnik akcji ulotkowych nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 9 X 1985 zatrzymany (z Janem Gumielą i Tadeuszem Gajem), podczas przesłuchań na posterunku w Zaleszanach i w RUSW w Sandomierzu zastraszany, bity, zamykany w metalowej szafie. 28 VIII 1986 Sąd Rejonowy w Stalowej Woli umorzył na mocy amnestii postępowanie karne w zw. z kolportażem ulotek. VIII 1988 współorganizator dostaw żywności (z J. Kozłowskim, Henrykiem Suchorą) dla strajkujących robotników HSW. 30 VIII 1988 zatrzymany i ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowej Woli za udział w nielegalnym zgromadzeniu solidaryzującym się ze strajkującymi pracownikami huty.

1989 zaangażowany w prace sztabu wyborczego KO „S”.

II 1985–XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW Stalowa Wola/Wydz. VI WUSW Tarnobrzeg w ramach KE krypt. Oracz/SOR krypt. Łącznik, VIII 1987–XI 1989 przez Wydz. VI/Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Tarnobrzegu w ramach KE krypt. Leon.

 

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony