Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16530,Kalbarczyk-Janusz-Ryszard.html
2021-03-04, 00:13

Kalbarczyk Janusz Ryszard

Janusz Ryszard Kalbarczyk, ur. 20 II 1952 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1976).

1976 – 13 XII 1981 inżynier stażysta, inżynier budowy i kierownik robót w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie. W III 1968 uczestnik (jako uczeń technikum budowlanego) wiecu studenckiego i palenia prasy na znak sprzeciwu przeciwko kłamliwej propagandzie.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w PBK, od X 1980 przewodniczący Rady Pracowniczej i przewodniczący Komisji Stałej „S” do Realizacji Porozumień Branżowych PBK/PRK w Morzyczynie, w 1981 wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej „S” (wraz z Włodzimierzem Puzyną i Dominikiem Górskim.

15 XII 1981 uczestnik akcji oflagowania w PBK, 17 XII 1981 zwolniony z pracy. 1982-1983 kierownik w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb, 1983-1984 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym Rega w Płotach, 1985-1988 specjalista ds. inwestycji w Studenckiej Spółdzielni Pracy Bratniak Bratniak "Bratniak", pismo społeczno-polityczne wydawane 1 X 1977 – 1 XI 1981 w Gdańsku, początkowo jako organ ROPCiO, podtytuł „Pismo młodych”. w Szczecinie. Na początku 1982 organizator transportu do Wierzchowa i pomocy dla internowanych i ich rodzin, od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw (książki NOWej, Kręgu, V, Przedświtu, Głosu, pisma: „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”) w środowisku robotniczym, drogowców, kolejarzy, uczestnik akcji ulotkowych, 1982-1983 dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, właściciel lokalu podziemnej drukarni: druku „Obrazu”, kalendarzy; w 1983 druk kalendarzy, 1983-1988 pisma „Obraz”. 3-krotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. przed patriotycznymi rocznicami, przesłuchiwany, wielokrotnie poddawany rewizjom.

4 VI 1989 autor, wykonawca i monter monumentalnego transparentu „S” na wiecu przedwyborczym w szczecińskim Parku Kasprowicza. 1989-1991 właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, 1991-1995 dyr. ds. technicznych, następnie dyr. naczelny w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Szczecinie, od 1997 inspektor nadzoru w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony