Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16530,Kalbarczyk-Janusz-Ryszard.html
18.05.2024, 14:25

Kalbarczyk Janusz Ryszard

Janusz Ryszard Kalbarczyk, ur. 20 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1952 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1976).

1976–1981 inżynier stażysta, inżynier budowy, kierownik robót w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie.

III 1968 uczestnik (jako uczeń technikum budowlanego) wiecu studenckiego przeciwko kampanii propagandowej władz PRL.

18–30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w PBK w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, od X 1980 przew. Rady Pracowniczej i przew. Komisji Stałej do Realizacji Porozumień Branżowych PBK/PRK w Morzyczynie. 1981 wiceprzew. Regionalnej Komisji Wyborczej (z Włodzimierzem Puzyną i Dominikiem Górskim).

15 XII 1981 uczestnik akcji oflagowania PBK, 17 XII 1981 zwolniony z pracy. 1982–1983 kierownik w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb. 1982 udzielał pomocy internowanym w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie i ich rodzinom (organizator transportu do Wierzchowa). 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw (publikacje oficyn: NOW-a, Krąg, V, Przedświt, Głos; pisma: „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”), uczestnik akcji ulotkowych. 1982–1983 dostarczał sprzęt i materiały poligraficzne szczecińskiemu podziemiu, właściciel lokalu, w którym działała podziemna drukarnia pisma „Obraz” i kalendarzy. 1983–1984 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym Rega w Płotach. 1983–1988 udział w druku kalendarzy i pisma „Obraz”. Trzykrotnie zatrzymany prewencyjnie przez MO przed patriotycznymi rocznicami, przesłuchiwany i wielokrotnie poddawany rewizjom. 1985–1988 specjalista ds. inwestycji w Studenckiej Spółdzielni Pracy Bratniak w Szczecinie.

4 VI 1989 zaprojektował, wykonał i zamontował transparent „S” na wiecu przedwyborczym w szczecińskim Parku Kasprowicza.

1989–1991 właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, 1991–1995 dyr. ds. techn., a nast. dyr. nacz. w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Szczecinie, od 1997 inspektor nadzoru w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Baza, 1982–1983 przez Wydz. III w ramach SOS krypt. Próba.

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony