Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16547,Kalyniuk-Roman.html
2023-10-01, 08:39

Kałyniuk Roman

Roman Kałyniuk, ur. 25 VI 1950 w Stanisławowie (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu (1978).

1964–1991 uczeń szkoły przyzakładowej, mechanik naprawy silników spalinowych, mistrz, referent techn., kierownik Wydziałowego Biura Rozdzielczego na W-4 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu.

1967–1975 członek PTTK, 1972–1980 w PZPR, 1979–2001 członek, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Nowym Sączu.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy w ZNTK ws. powołania niezależnych zw. zaw. Od IX 1980 w „S”. Od III 1981 przew. Komisji Oddziałowej W-4 „S”, członek KZ. 9–11 I 1981 współorganizator strajku w Ratuszu w Nowym Sączu, uczestnik rozmów MKZ Małopolska  –  Komisja w Nowym Sączu z komisją rządową ws. niezrealizowanych postulatów. Kolporter niezależnych wydawnictw m.in. pism „Goniec Małopolski” i „Aktualności”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 10 III 1982 zwolniony. Przeniesiony na gorsze stanowisko. 1981–1984 wielokrotnie przesłuchiwany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, poddawany rewizjom. III 1982 – 1989 członek nieformalnej grupy pomagającej aresztowanym, kolporter ulotek i cegiełek w ZNTK i wśród znajomych, współorganizator spotkań z działaczami opozycji, wykładów z historii i historii sztuki, wieczorków poetyckich, także w ramach Towarzystwa Polsko-Norweskiego (członek 1983–1991). Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSPJ w Nowym Sączu, organizator pomocy materialnej dla represjonowanych (z ks. Stanis­ławem Jemioło i in.). W V 1988 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

1989–1991 wiceprzew. Rady Pracowniczej w zakładzie, członek KZ. 23 III 1989 – 1991 w KO w Nowym Sączu, organizator spotkań podczas kampanii wyborczej. 1991–1999 prezes zarządu Fundacji na Rzecz Miasta Nowego Sącza. 1991–1999 w UD/UW. 1995–1999 wiceprezes ds. gospodarczych KS Sandecja. 2000–2005 współwłaściciel Wydawnictwa Fundacja. 2001–2004 w PO. Od 2006 współwłaściciel firmy rodzinnej Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. II KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Działacz; 1982–1987 przez Wydz. II KW MO w Nowym Sączu/p. V RUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Mistrz.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony