Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16552,Kaminski-Andrzej.html
2023-09-21, 10:28

Kamiński Andrzej

Andrzej Kamiński, ur. 5 V 1946 w Cieplicach-Zdroju k. Jeleniej Góry. Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej, Wydz. Mechaniczny (1968); mgr inż. okrętowy.

1968-1972 asystent maszynowy, starszy mechanik w PŻM, 1972-1974 II mechanik na statku szkolnym Wyższej Szkoły Morskiej MS Nawigator, 1975-1982 ponownie w PŻM, od 1979 inspektor techniczny. W III 1968 uczestnik wieców studenckich na Politechnice Szczecińskiej. 17-22 XII 1970 współorganizator strajku solidarnościowego ze stoczniowcami na statkach w Porcie Szczecińskim. Od 1978 kolporter (z Janem Denisewiczem) wydawnictw Instytutów Literackich w Paryżu i w Londynie.

18-19 VIII 1980 współorganizator wiecu w PŻM na którym wyłoniono KS, 19-30 VIII 1980 uczestnik strajku, następnie (z Henrykiem Grelą) delegat do MKS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; od IX 1980 w „S”, od XII 1980 członek Prezydium KZ w PŻM, i rzecznik prasowy; redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» w Polskiej Żegludze Morskiej”; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, następnie członek Sekcji Morskiej „S”, jej rzecznik prasowy, organizator pisma „Głos Marynarza”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie – autor ''Dziennika internowanego'', pobity za obronę współwięźnia Zdzisława Łakomskiego, uczestnik 11-dniowej głodówki, 16 VI 1982 zwolniony.

Od VIII 1982 na emigracji w Szwecji, działacz (z Adamem Wycichowskim i Radzimierzem Nowakowskim) na rzecz zjednoczenia środowiska polonijnego, tłumacz z jęz. angielskiego tekstów polskich emigrantów politycznych w Oxelösund, współzałożyciel Związku b. Internowanych Sierpień ’80, członek Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji, odpowiedzialny za kontakty z podziemną „S” (m.in. przekazywał 10% składek Zbigniewowi Bujakowi i ks. Henrykowi Jankowskiemu), współorganizator imprez kulturalnych, m.in. z udziałem Mai Komorowskiej, Piotra Szczepanika, z których dochód był przeznaczony dla podziemnej „S”. 1983-1984 starszy mechanik na statku serwisowym Quatar Navigation, 1984-1985 na statku Thunbolaget; 1985-1998 główny inż. ruchu w Elektrociepłowni w Nyköping; 1998-2002 dyr. ds. eksploatacji i utrzymania ruchu w Nattenfall; od 2002 inż. ruchu w Elektrociepłowni w Nyköping. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie.

22 XII 1981 – 19 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Bławatek.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony