Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Antoni

Antoni Kamiński, ur. 8 III 1954 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Inżynierii Materiałowej (1979).

V 1979 – II 1982 pracownik WSK PZL Rzeszów, I 1984 – XI 1985 Przedsiębiorstwa Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych w Krakowie.

VIII-IX 1980 uczestnik strajków w WSK PZL, członek KS; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący na Wydz. TMT w pionie Głównego Metalurga.

14 XII 1981 organizator strajku w WSK PZL; 23 XII 1981 aresztowany, 16 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 5 lat więzienia, zmniejszoną o połowę na mocy amnestii z VII 1983, osadzony w ZK w Załężu, w Hrubieszowie (uczestnik głodówki o status więźnia politycznego), następnie w Łęczycy, w XI 1983 zwolniony warunkowo. Zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Uczestnik akcji ulotkowych, kolporter pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”.

Od I 1986 na emigracji w Kanadzie.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 (2005).

15 XII 1981 – 28 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Zamek; 4 II 1982 – 22 III 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry