Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kamiński Zbigniew

Zbigniew Kamiński, ur. 2 II 1939 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1978).

1958-1960 pracownik Miejskiego Handlu Detalicznego w Kutnie, 1960-1968 Fabryki Maszyn Rolniczych Kraj, w 1969 PKS, 1969-1975 Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kutnie, 1975-1983 Zakładów Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych Agromet w Kutnie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w ZM PMR Agromet w Kutnie, od X 1980 członek MKZ „S” Ziemi Kutnowskiej, w VI 1981 delegat na I WZD Ziemi Kutnowskiej, członek Prezydium ZR (odpowiedzialny za szkolenia związkowe i ze Zdzisławem Krzemińskim za współpracę z Kościołem); autor artykułów w związkowym piśmie „Biuletyn Informacyjny «S» Ziemi Kutnowskiej” oraz redaktor naczelny pisma „Solidarność. Serwis Informacyjny do użytku wewnątrzzwiązkowego”.

13 XII 1981 uczestnik strajku w ZM PMR Agromet; 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, następnie w Kwidzynie, zwolniony 12 VIII 1982; w 1983 zwolniony z pracy. Członek grupy działającej wokół ks. Mariana Lipskiego przy Sanktuarium w Głogowcu; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Obserwatora Kutnowskiego”) między punktami z Kutna i Torunia. 5 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Płocku, następnie w ZK w Płocku, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od XI 1986 członek RKW „S” Ziemi Kutnowskiej, od II 1988 przewodniczący (po rezygnacji Władysława Walosa); po wejściu w skład Porozumienia Struktur „S” Warszawy koordynator prac komisji zakładowych w RKW. Od VIII 1988 z Grzegorzem Pasińskim redaktor naczelny (po Mariuszu Wieczorkowskim) „Gazety Podziemnej” (nr. 16-20). 1983-1989 pracownik Państwowego Domu Opieki Społecznej w Wojszycach gm. Bedlno.

1989-1990 ponownie pracownik Zakładów Metalurgicznych w Kutnie, 1991-1994 kierownik Urzędu Rejonowego w Kutnie, 1994-1999 Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, następnie na zasiłku dla bezrobotnych, od 2004 na emeryturze.

W 1989 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” w Kutnie, 1989-1991 poseł RP z listy KO. Działacz PChD, Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, od 2001 Akcji Wyborczej „S” Prawicy, następnie PiS. 2010 współorganizator i przewodniczący Koła Emerytów „S” w Kutnie.

1981-1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Płocku/gr. V RUSW w Kutnie w ramach SOS krypt. Burda.

Milena Przybysz

Opcje strony

do góry