Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16561,Kampa-Andrzej.html
2023-03-26, 14:51

Kampa Andrzej

Andrzej Kampa, ur. 23 IX 1958 w Tarnowskich Górach. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bytomiu (1979). Absolwent ekonomii i zarządzania, Wydział Nauk Społecznych KUL (1997).

1973–1990 pracownik Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych PKP Tarnowskie Góry, Oddział Elektroenergetyczny, m.in. starszy elektromonter specjalista.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w DRKP PKP Tarnowskie Góry, X 1980–I 1981 członek Prezydium. I–VI 1981 członek Prezydium KZ. VI–XI 1981 wiceprzew. Podregionu „S” w Tarnowskich Górach. 2–7 VI 1981 pełnomocnik uczestników strajku głodowego w DRKP w obronie więźniów politycznych KPN, VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 4 VIII 1981 współorganizator marszu głodowego w Tarnowskich Górach. 17 XI–13 XII 1981 wiceprzew. Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” tamże.

Po 13 XII 1981 członek podziemnej struktury zakładowej „S” w DRKP, 1981–1984 skarbnik „S” tej struktury, kolporter prasy podziemnej i uczestnik akcji ulotkowych na terenie zakładu. 1981–1983 członek Tarnogórskiego Komitetu Pomocy Rodzinom Internowanych przy parafii św. Józefa.

1989–1990 wiceprzewodniczący KZ „S” węzła PKP Tarnowskie Góry. 1990–1998 sekretarz ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S”, 1998–2000 wiceprzewodniczący ZR, 2000–2002 członek Prezydium. 1990–2002 delegat „S” PKP Tarnowskie Góry na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1995–2002 na VII–XIV KZD „S”. 1990–1992 współorganizator akcji na rzecz pomocy dzieciom z Regionu, 1992–1996 prezes Fundacji na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego/Fundacji na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. 1997–1998 współorganizator struktur regionalnych RS AWS, wiceprzewodniczący ZR RS AWS, 1998–2004 członek tegoż. 1998–2002, 2005–2006 radny Sejmiku Województwa Śląskiego I i II kadencji. 2000–2002 z-ca przew. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 2010–2014 i ponownie od 2018 sekretarz Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

1982–1984 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Katowicach, nast. p. II RUSW w Tarnowskich Górach w ramach KE krypt. Służbista/Mściwy.

 

Weronika Rudnicka|Jarosław Neja

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry, Podregion NSZZ «Solidarność» Tarnowskie Góry

Opcje strony