Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kania Aleksander

Aleksander Kania, ur. 1 XII 1945 w Bruśniku k. Tarnowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek matematyka (1975).

1975-1982 starszy asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej Wydz. Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 1971-1975 uczestnik spotkań Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie; 15 XII 1977 organizator spotkania sympatyków SKS, wielokrotnie przesłuchiwany, grożono mu wyrzuceniem z pracy; od 1977 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”, „Sygnału”, uczestnik spotkań organizowanych w Krakowie przez SKS i TKN.

Od XI 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ „S” na PŚ; w 1. połowie 1981 członek prezydium MKZ Regionu Świętokrzyskiego; w 1981 organizator wykładów TKN na PŚ z udziałem m.in. Andrzeja Drawicza, Jacka Kuronia i Adama Michnika; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 2 VII 1982.

Od VIII 1982 na emigracji w Kanadzie.

1977-1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Kielcach w ramach SO krypt. Bem.

Edyta Krężołek

Opcje strony

do góry