Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kapturkiewicz-Szewczyk Maria

Maria Kapturkiewicz-Szewczyk, ur. 29 XI 1931 w Tymbarku k. Limanowej. Ukończyła Liceum Technik Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej (1955).

1955-1959 instruktor plastyczny w Powiatowym Domu Kultury w Puławach, 1959-1995 w Młodzieżowym Domu Kultury tamże. Od 1972 członek Towarzystwa Przyjaciół Puław, współorganizatorka imprez kulturalnych w rocznice patriotyczne oraz spotkań z artystami. Od 1975 prowadziła (z mężem Bogdanem Szewczykiem) spotkania zwane Środowiskowym Kiszeniem Kapusty, będące okazją do spotkania osób z Puław o poglądach niezależnych i opozycyjnych; spotkania odbywały się w pracowni artystyczno-plastycznej Szewczyków w Puławach – tzw. Zachcie. W 1977 współinicjatorka (z mężem B. Szewczykiem) spotkań w Zachcie w ramach Uniwersytetu Latającego (do 1980 kilkanaście spotkań z przedstawicielami niezależnych środowisk politycznych i kulturalnych). 1977-1978 kolporterka wydawnictw niezależnych (m.in. „Opinia”, „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, „Głos”) odbieranych z Warszawy. W 1978 rozkolportowała 200 sztuk pierwszej ulotki wykonanej w Puławach (znaleziona w Warszawie ulotka zawierająca apel o treści antysowieckiej, sfotografowana i powielona metodą heliograwiury przez B. Szewczyka). W 1978 współorganizatorka w Zachcie niezależnych obchodów 11 XI (m.in. odsłonięto pamiątkowy kamień z wyrytym przez nią pamiątkowym napisem). W IV 1980 organizatorka akcji ustawienia krzyża katyńskiego, następnie tzw. górki katyńskiej na cmentarzu komunalnym w Puławach. VII-VIII 1980 wydrukowała (z mężem B. Szewczykiem) ok. 200 własnoręcznie zaprojektowanych ulotek ośmieszających igrzyska olimpijskie w Moskwie, w VIII 1980 plakaty z podobizną Lecha Wałęsy.

20 VIII 1980 współinicjatorka zbiórki pieniędzy dla strajkujących stoczniowców. Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ w MDK. W III 1981 współinicjatorka powołania KIK w Puławach.

Po 13 XII 1981 4-krotnie rewizje w mieszkaniu; kontynuowała organizację niezależnych spotkań w Zachcie, do 1989 drukarz (z Wacławem Hennelem i Wiesławem Rymkiewiczem) ulotek i pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Wojennego”, broszur i kilkunastu serii znaczków poczt podziemnych (wg projektu własnego i projektu Krzysztofa Małagockiego), druk na powielaczu ukrytym w piwnicy w Zachcie.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S” (wykonała plansze i plakaty). 1989-1993 współzałożycielka ZChN na Lubelszczyźnie, członek Zarządu Regionu i Zarządu Koła ZChN w Puławach. Od 1995 na emeryturze.

Wyróżniona Medalem KEN (1994), Odznaką Honorową Sybiraków (2006), medalem Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2009), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry